สดุดี มหาราชินี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564

คำว่าแม่นั้น ยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่ง บุญคุญล้ำทุกๆหยดน้ำนมแม่ เหนือทุกอย่างไดเล้า คือ รักแท้ที่แม่ให้ ถึง จะยังไงก็ขอให้ลูกน้อยเติบใหญ่เป็นคนดี

ตอน อุ้มท้อง 9 เดือน สุดลำบาก ทั้ง ปวดร้าวเท่าไรไม่เคยบ่น ตอนคลอดเจ้า นั้นเหนือสุดคณา ขอให้เจ้าสบาย แม่ลำบากตัวก็ยอม

รักพันผูกแม่ให้ลูกรักสุดดวงใจ ยอมทุกอย่างขอให้เจ้าเป็น ถึงฝั่งฝัน วันนี้ ถึงแม้ว่า จะได้ดิบได้ดี หรือ อย่างไร อย่าลืมนะคนที่บ้านที่ตัั้งหน้าตั้งตารอเรากันนะ บอกรักแม่สักนิด แม่นั้นก็ดีใจแล้ว คำว่าแม่นั้น ไม่เคยหลังสิ่งใดจากลูกเลย ใครที่ไม่มีเวลา หรือ ติดในช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้ โทรไปคุยกับท่านบ้าง ส่วนใครที่อยู่ไกล้ๆแม่ ก็ขอให้บอกรักแม่แล้วกอแม่ไว้แน่นๆ

วันที่ 12 ส.ค. บรรยากาศวันแม่แห่งชาติปีนี้ในต่างจังหวัดเต็มไปด้วยความคึกคักแม้ CV-19 จะ แ พ ร่ ร ะ บ า ด อย่างหนักในหลายพื้นที่ก็ตาม แต่ก็ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่กันหลายแห่ง เช่นที่ จ.เชียงใหม่ ที่วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

มีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ข อ ง โ ร ค CV-19

ขณะที่ จ.พิจิตร ทางนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันมอบของขวัญกับแม่ที่ตั้ง ค ร ร ภ์ มากกว่า 12 สัปดาห์ด้วยการให้ฉีด วั ค ซี น ป้องกัน CV-19 อีกด้วย โดยจัดให้มีการฉีดที่ศูนย์ฉีด วั ค ซี น ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่า อ.เมือง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีคุณแม่มือใหม่มาเข้ารับการฉีด วั ค ซี น กันเป็นจำนวนมาก

 

นอกจากนี้ที่ จ.นครปฐม นายอนุรักษ์ รุ่งรัตน์พิศาลชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนซื้อข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม จำนวน 320 ชุด มอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด 320 ครัวเรือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งยังช่วยบรรเทาผลกระทบจากการ แ พ ร่ ร ะ บ า ด ของ CV-19 ด้วย

เพราะบางครอบครัวต้องกักตัวเองออกไปทำมาหากินไม่ได้ บางบ้านมีอาชีพรับจ้าง ไม่มีใครจ้างงาน บางคนค้าขายก็ขายของลำบาก ทางนายอนุรักษ์จึงระดมทุนจัดซื้อและนำไปตระเวนมอบประชาชนในพื้นที่

 

ส่วนที่ จ.มหาสารคาม มีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาค เ ลื อ ด อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการร่วมทำบุญช่วยผู้ ป่ ว ย ช่วย CV-19 แ พ ร่ ร ะ บ า ด และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา

 

โดยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม เผยว่า ช่วง CV-19 แ พ ร่ ร ะ บ า ด คนไม่กล้ามาบริจาค เ ลื อ ด กันมาก สถานประกอบการหลายแห่งปิดกิจการทำให้โลหิตขาดแคลน วันนี้จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มาออกหน่วยรับบริจาค เ ลื อ ด กัน โดยได้มาตั้งจุดรับที่วัดพุทธวนาราม หรือวัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง มีประชาชนเดินทางมาบริจาคอย่างคึกคัก