สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อย ธ.กรุงเทพ ให้ยืม 2 ล้าน อนุมัติไว

สำหรับในช่วงเวลานี้นั้นเรียกได้ว่าสถานการณ์ต่างๆได้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งในส่วนของตรงนี้ต้องบอกว่า จากสถานการณ์พต่างๆที่ผ่านมาทำให้หลายๆ บริษัทหลายๆกิจการต่างๆ ได้รับผลกระทบต่างๆกันอย่างมากโดยเฉพาะ ค่าใช้จ่ายหมุนเวียในกิจการ ทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์ที่ดีขึ้นแบบนี้หลายๆคนกำลังมองหาวงเงินสักก้อนในการลงทุนใหม่อีกครั้งกันอยู่

ซึ่งสำหรับตรงนี้ เพื่อป้องกันความเสี่ยจากสถานการณ์ ที่เราไม่อาจคาดคิดได้จาการลงทุนนั้น ตรงนี้ดีการเงินในบัญชีของเราแน่นอน ถ้าวงเงินที่จะลงทุนก้อนนั้นคือ สินเชื่อบุคคลเพื่อธุรกิจรายย่อยของธนาคารกรุงเทพ

จุดเด่นสินเชื่อ มั่นใจกับ 2 ทางเลือก ที่ตอบโจทย์ตรงใจ สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

วงเงินพร้อมใช้

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ต่อเดือน ตั้งแต่ 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

อนุมัติและรับเงินก้อนเข้าบัญชีเงินทันที

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

อนุมัติเบิกใช้ทันใจด้วยบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท

ชำระคืนสบาย

สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์

ผ่อนชำระคงที่ตลอดอายุสัญญา แบบลดต้นลดดอก สูงสุด 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้

สินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์

ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ไม่มีดอกเบี้ย

สมัครง่าย

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ดำเนินธุรกิจรายย่อย สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

ลักษณะบริการ

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจรายย่อย

ประเภทสินเชื่อ: สินเชื่อบัวหลวงเพิ่มทรัพย์ (เงินกู้) และสินเชื่อบัวหลวงพูนทรัพย์ (เงินทุนหมุนเวียน)

วงเงินสินเชื่อ: 20,000 บาท – 2,000,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย: 8% – 15% ต่อปี

ระยะเวลา: สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (ขั้นต่ำ 1 ปี)

หลักประกัน: บสย. ค้ำประกันเต็มจำนวน และ/หรือบุคคลค้ำประกันเต็มจำนวน หรือไม่มีหลักประกัน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี

ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน และมีเอกสารแสดงหรือมีหลักฐานที่ได้รับการรับรองว่าประกอบกิจการจริง

ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฏหมาย และต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดี

กรณีขอกู้วงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ไม่มีภาระค้ำประกันกับ บสย. ณ วันที่ขอค้ำประกัน ยกเว้น โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs และมีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000 บาท

กรณีขอกู้วงเงินมากกว่า 200,000 – 2,000,000 บาท มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดิน มูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท

ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

สอบถามรายะละเอียดได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา หรือ โทร 1333 

หรือที่เว็ปไซค์ https://www.bangkokbank.com/th-TH/Business-Banking/Finance-My-Business/Personal-Loan-For-Small-Business