เช็กด่วน ประกาศ เลื่อนเปิดเทอม เพิ่มอีกหลายแห่ง

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสที่คนทั้งประเทศต่างติดตามตรงนี้ขออนุญาติบอกว่า เด็กถ้าไม่ได้รับการพัฒนาการศึกษาจะไม่ทันเขานะ ล่าสุด วันนี้ (12 มิถุนายน 2564) ภายหลังจากที่รัฐบาลได้มีโนบายให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 แต่ปรากฏว่า ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ได้มีผู้ปกครองส่วนใหญ่รู้สึกวิตกกังวลใจ กลัวว่าบุตรหลานที่ไปโรงเรียนจะติดเชื้ อกลับบ้าน

จึงทำให้โรงเรียนหลายแห่งที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน ตัดสินใจเลื่อนการเปิดเรียนกันหลายโรงเรียน

จากการสำรวจของโรงเรียนต่างๆ เบื้องต้นพบว่ามีหลายโรงเรียนทั้งในตัวเมืองนครราชสีมา และต่างอำเภอได้ประกาศเลื่อนการเปิดเทอมออกไปแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน และมีโรงเรียนของรัฐบาลบางพื้นที่ อาทิ โรงเรียนปลูกปัญญา อ.เมือง เลื่อนเปิดเทอมออกไปเป็นวันที่ 21 มิ.ย., โรงเรียนมารีย์วิทยา อ.เมือง เลื่อนไปเปิดวันที่ 28 มิ.ย., โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มทส. เลื่อนไปเปิดวันที่ 21 มิ.ย.

โรงเรียนสารศาสตร์ หัวทะเล อ.เมือง เลื่อนไปเปิดวันที่ 21 มิ.ย., โรงเรียนบ้านคุณหนู อ.เมือง เลื่อนไปเปิดวันที่ 23 มิ.ย., โรงเรียนเมธาพัฒน์ อ.เมือง เลื่อนไปเปิดวันที่ 23 มิ.ย. และโรงเรียนทุกแห่งในพื้นที่ อ.ปากช่อง เลื่อนไปเปิดวันที่ 28 มิ.ย. เป็นต้น