เช็กจุดลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปรับเกณฑ์ใหม่ปี 2565

สำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ถึงตอนนี้ต้องยอมรับว่าเป็นมาตรการช่วยเหลือประชาชน ที่สำคัญต่าหลายๆคนในตอนนี้เลยก็ว่าได้ ล่าสุด ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเป้าหมายให้ตรงจุด เปิดลงทะเบียนครั้งใหม่ต้นปี 2565 นี้ สำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ กระทรวงการคลังมีการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2565 การปรับคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนหวังช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุดมากที่สุด

เบื้องต้นคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ถูกปรับดังนี้

กรณีบุคคลที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อคนไม่เกิน 100,000 บาทด้วย ซึ่งคิดจากการนำรายได้ของคนทั้งหมดในครอบครัว แล้วมาหารจำนวนสมาชิกในครอบครัว หากครัวเรือนไหนเฉลี่ยแล้วรายได้ต่อคนเกิน 100,000 บาท ก็จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการ

ส่วนกรณีถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดิน พื้นที่ต้องไม่เกิน 25 ตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ส่วนกรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรด้วย มีพื้นที่ได้ไม่เกิน 10 ไร่

 

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถดำเนินการลงทะเบียนได้ตามขั้นตอนดังนี้

1.ไปธนาคาร หรือ สำนักงานเขตที่สะดวกดังนี้

-ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

-ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ

-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

-สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด

-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

2.แสดงบัตรประชาชน ,กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน ,เก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดวันลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2565 อย่างชัดเจน รายงานล่าสุดระบุว่า

จะสามารถเปิดลงทะเบียนครั้งใหม่ได้ในช่วงต้นปี 2565 นี้ โดยผู้ที่ได้รับสิทธิเดิม จำนวน 13.65 ล้านคน ต้องมาลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด และคาดว่า จะมีผู้ได้รับสิทธิใหม่รวมประมาณ 15 ล้านคน