เช็กด่วน ทบทวนสิทธิประกันสังคม เงินเข้าแล้ว 2,500-5,000

เข้าตรวจสอบสิทธิได้แล้ว โดย สำนักงานประกันสังคม จะแจ้งผลครบถ้วน ในวันที่ 12 พ.ย.64 เป็นต้นไป

ผู้ประกันตน ม.33 ทั้งนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เช็คสิทธิก่อน เงินเข้า 12 พ.ย.64 โดยกำหนดการโอนเงินเยียวยา

ในวันศุกร์ที่ 12 พ.ย.2564 สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตน 2 กลุ่ม ที่ผ่านการทบทวนสิทธิ ได้แก่

1. ผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้สิทธิเยียวยาคนละ 2,500 – 5,000 บาท

ทั้งนี้หาอยูใน 13 จังหวัดที่ล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

พื้นที่ 16 จังหวัด คือ นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี ม.33 ได้รับเงินเยียวยาคนละ 2,500 บาท

2. นายจ้าง ม.33 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 29 จังหวัดสีแดงเข้ม

นายจ้าง ใน 9 กลุ่มกิจการ ได้รับเงินเยียวยาตามจำนวนลูกจ้างจริง แต่ไม่เกิน 200 คน ในอัตราหัวละ 3,000 บาทต่อเดือน สูงสุด 600,000 บาท

ซึ่งใน 13 จังหวัดที่ล็อกดาวน์ 2 เดือนจะได้ เยียวยา 2เดือน หรือสูงสุด 1.2 ล้านบาท ในอีก 16 จังหวัดจะได้สูงสุด 600,000 บาท