ขึ้นต่อเนื่องแตะเพดาน ราคาทอvวันนี้

ในส่วยของสัปดาห์นี้ค่าเงินบาทนั้นได้มีการผันผวนอยู่ในเฟสของธนาคารโลก ซึ่งล่าสุดค่าเงินบาท อยู่ที่  32.76 บาททั้งต่อดอลล่าสหรัฐ ซึ่งในตอนี้ถือได้ว่าค่าเงินยูเอสแข็งค่าขึ้นในช่วงนี้ ทั้งนี้จึง้ทำให้ราคราทองคำในตอนนี้นี้นั้นมีราคาสูง

ซึ่งเหตุผลดังกล่าวทำให้นักลงทุนนั้น หันมาส่วนใจ ช่องทางการลงทุนแบบใหม่เช่น บิทคอย และ ทอ งคำซึ่งถือได้ว่าเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งในตอนนี้

ล่าสุดจากสมาคมค้าทองแห่งประเทศ ไทยวันนี้ ประกาศครั้งที่ 1วันที่ 14/11 /64  นั้นถอือได้ว่าราทคาทอ งนั้นอีกนิดเดียว 30000 หมื่นแล้ว โดยวันนีี้ราคาท อง 96.5 ปรับราคาขึ้นมา 100 ส่งผลให้ราคาท องคำวันนี้

ทอ งคำแท่ง

รับซื้ อบาทละ  28,800.00

ขา ยออกบาทละ  28,900.00

ทอ งรูปพรรณ

รับซื้ อบาทละ 28,288.56

ขายออกบาทละ 29,400.00

ราคาทองย้อนหลังล่าสุด

ราคาทองย้อนหลัง

ทองคำนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มั้นคง การลงทุนทองคำนั้นไม่เพี่ยงแค่ลงทุนเพื่องสร้ากำไรแต่ยัง สามารถลงทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในส่วนของอัตราเงินเฟ้อได้อีกด้วย