ครม.ทุ่ม 946 ล้าน ซื้อโมเดอร์นา 1 ล้านโดส

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและต้องบอกว่า ประเทสไทยกำลังจะก้าวข้ามจากสถานการณรอบนี้ไป ล่าสุด เมื่อวันที่ 14 ก.ย.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.อนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น จำนวน 946.31 ล้านบาทให้สภากาชาดไทย

สำหรับใช้ในโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 1 ล้านโดส โดยไม่คิดมูลค่า

ซึ่งบริษัท ชิลลิค ฟาร์มา จำกัด ที่เป็นตัวแทนในการจัดหาและกระจายวัคซีนcv-19 ของโมเดอร์น่าในประเทศไทย เสนอขายราคา 28 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 940 บาทต่อโดส รวมค่าขนส่ง 26.75 บาทต่อโดส รวมเป็น 966.75 บาทต่อโดส

โดยกำหนดให้ชำระเงินล่วงหน้าร้อยละ 30 ของมูลค่าวัคซีนรวม ภายในเดือนก.ย.64 เพื่อให้สามารถส่งมอบวัคซีนงวดแรกได้ในต้นปี 2565

สภากาชาดไทยมีนโยบายในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่cv-19 โดยสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐ ด้วยการให้ความช่วยเหลือในทุกด้าน

ทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจและชุดธารน้ำใจฝ่าวิกฤตcv-19 การจัดตั้งหน่วยครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทยในจังหวัดต่างๆ การสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละจังหวัดด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่ม หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ร่วมกับภาครัฐในการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน การจัดบริการดูแลผู้ป่วยcv-19 ที่บ้าน(Home Isolation)

รวมถึงการส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดและอาสาสมัครไปช่วยสนับสนุนการฉีดวัคซีนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภูมิภาค การจัดทำโครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยไม่คิดมูลค่า

ด้วยการจัดซื้อวัคซีนป้องกันcv-19 โมเดอร์นาจำนวน 1 ล้านโดส โดยสภากาชาดไทยดำเนินการเองส่วนหนึ่ง และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมดำเนินการด้วย