ด่วน สินเชื่ออิ่มใจ เปิดยื่นสูงสุด 100,000 บาท

สำหรับใครที่ต้องการเงินกู้ เพื่อใช้เป็นค่าครองชีพที่มีความสนใจในการกู้เองธนาคารและแอพที่ถูกกฎหมายต่างๆ มาทางนี้ เรามีสินเชื่อดีๆมาบอก สำหรับสินเชื่อ “อิ่มใจ” ธนาคารออมสิน เปิดให้ผ่านแอปฯMyMo เท่านั้น และ ต้องอัปเดต MyMo เป็นเวอร์ชันล่าสุด 2.1.0

สำหรับผู้ใช้งาน iOS

ธนาคารอยู่ระหว่างปรับปรุงเมนูสินเชื่ออิ่มใจบนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะยังคงรักษาสิทธิให้ท่านและจะเปิดเมนูให้สมัครเร็ว ๆ นี้

วัตถุประสงค์

  • เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสำหรับร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

วงเงินสินเชื่อต่อราย

  • ไม่เกินรายละ 100,000 บาท

กลุ่มเป้าหมาย

  • เป็นผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มิใช่หาบเร่ แผงลอย เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า/ ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถวหรืออาคารพาณิชย์/ ภัตตาคาร/ ร้านอาหาร Stand Alone เป็นต้น

ระยะเวลาการกู้ยืม

  • ปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย เมื่อรวมระยะเวลาปลอดชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยแล้วไม่เกิน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย

  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

หลักประกัน

  • ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

ขอบคุณ ฐาน เศรษฐ กิจ