รัฐ และ เอกชน เปิดให้ผู้ปกครอง ตรวจสอบสิทธิ์รับเงิน 2000

ในส่วนของด้านการศึกษษนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกีบอนาคตของชาติ ซึ่งสำหรับช่วงนี้จากสถานการณ์ ทำให้ การเรียนการสอนนั้นเกิด ผลกระทบ โดยเด็กนีกเรียนนั้นต้องเ้รียนออนไลน์แทนที่ไปโรงเรียน

ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านการเรียนรู้นั้น ทางรัฐบาลได้ออกมาตจรการช่วยเหลือเพื่อให้ ความสะดวกในการเรียนรู้และก้าวข้าสถานการณ์ไปได้ยังไง เด็กนัดเรียนต้องตั้งใจกันด้วย

ล่าสุด เมื่อวันที่ 13ส.ค.64 ที่ผ่านมา คืบหน้าจากกรณีที่มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง ม.6, ระดับอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่กระจาย CV19

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีการเปิดตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (CV19) อัตรา 2,000 บาทต่อคนแล้ว

สำหรับขั้นตอนการตรวจสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ student.edudev.in.th เข้าเว็บไซต์ กรอกเลขประจำตัวประชาชน กรอกเลขประจำตัวนักเรียน กรอกรหัสให้ตรงตามรูปที่กำหนด จากนั้นกดปุ่มค้นหาเพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิ.ย. 64 จากระบบนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC) ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่กระจาย CV19 ของกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับนักเรียนในระบบการศึกษาไทยภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน สามารถตรวจสอบได้โดยใช้รหัส G-Code ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยสามารถขอทราบรหัส G-Code ได้ที่โรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้แล้ว บน Application สช. On Mobile โดยสามารถดาวน์โหลด Application สช. On mobile ในระบบแอนดรอยด์ และระบบ iOS ดังนี้

ระบบแอนดรอยด์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=td.webuild.opec&fbclid=IwAR0lYij1fNkELyV5F6m3WttRErsIiufk 94dy1bKGsFgc3HgTzCiVulW5e58

ระบบ iOS : https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%AA%E0%B8%8A-on-mobile/id1540552791?l=th