วันนี้เงินเข้า 5000 อย่าลืมไปเช็ก

ในส่วนชของตรงนี้ ต้องบอกว่าสำหรับวินาทีนี้สำหรับมาตรการต่างๆของรัฐบาลนั้นถือได้ว่านอกจากช่วยประชาชชนแล้วยังช่วยกระตุ้นเศณษฐกิจไปในตัวเองด้วย ล่าสุดแความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และผู้ประกันตนมาตรา 39 และมาตรา 40

ที่ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ศิลปินกลางคืน นักร้อง นักดนตรี ศิลปินกลางแจ้ง ลิเก หมอลำ เป็นต้น กำหนดให้ผู้ประกันตนในกิจการดังกล่าว ได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดยเมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2564 และวันที่ 7 ม.ค. 2565 ที่ผ่านมานั้น ประกันสังคมได้โอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน เป็นรอบแรกและรอบที่ 2 ตามลำดับ

ล่าสุด วันนี้ 14 ม.ค.65 เป็นรอบที่ 3 ที่ประกันสังคมเริ่มโอนเงินเยียวยากลุ่มนักดนตรี ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ ผ่านบัญชี พร้อมเพย์ (PromptPay) ที่ผูกบัญชีกับเลขบัตรประชาชน

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทำงานในกิจการสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ ส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40

ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 28 ม.ค. 2565

 

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยาประกันสังคม

– เข้าไปที่เว็บไซต์ www.sso.go.th

– เลือก ตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาฯ (กิจการสถานบันเทิง)

– กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก และรหัสให้ตรงกับรูปภาพ

– กดตรวจสอบสิทธิ ระบบจะแสดงผลว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยาหรือไม่

– หากตรวจสอบสถานะขึ้นสีเขียว ได้รับสิทธิ เงินเข้าเยียวยารอบที่ 1 แล้ว 5,000 บาท แต่หากสถานะขึ้นสีแดง ไม่พบข้อมูลของท่านในรอบการโอนเงินที่ 1 ต้องรอรับเงินรอบถัดไป

อย่างไรก็ตาม วันนี้เงินเยียวยา 5,000 เข้ารอบ 3 เช็กตรวจสอบสถานะโอนเงินประกันสังคมกันได้เลย