เพื่อพัฒนาการที่ดี เตรียมมอบของขวัญวันเด็กปี 65

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า สำหรับอาหารที่ครบ 5หมู่นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับ การพัฒนาการของเด็กนักเรียน ล่าสุด สำหรับ อาหารกลางวันเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2534 จัดให้เฉพาะนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และ นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน และจัดให้เฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเท่านั้น ไม่ได้จัดให้นักเรียนทุกคน นับจาก ปี 2534 งบประมาณรายหัวอุดหนุนค่า อาหารกลางวันนักเรียนเริ่มต้นที่ 5 บาท ต่อวันต่อคน

โดย ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคและเพิ่มเป็นหัวละ 20 บาท ต่อเนื่องมาหลายปีจนถึง ปี2564 ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ภายใต้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาหารกลางวัน อยู่ที่ 20 บาท ต่อคนต่อวัน

อาหารกลางวัน เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี 2534 จัดให้เฉพาะนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และ นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน และจัดให้เฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาเท่านั้น ไม่ได้จัดให้นักเรียนทุกคน นับจาก ปี 2534 งบประมาณรายหัวอุดหนุนค่า อาหารกลางวัน นักเรียนเริ่มต้นที่ 5 บาท ต่อวันต่อคน และทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามนโยบายของรัฐบาลแต่ละยุคและเพิ่มเป็นหัวละ 20 บาท ต่อเนื่องมาหลายปีจนถึง ปี2564 ตลอดระยะเวลากว่า 7 ปี ภายใต้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อาหารกลางวัน อยู่ที่ 20 บาท ต่อคนต่อวัน

อาหารกลางวัน เมื่อเทียบกับงบประมาณ ที่รัฐจัดให้สำหรับสวัสดิการของรัฐอื่น เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ค่าตอบแทน อสม. หรือโครงการสวัสดิการอื่นๆ ที่รัฐจัดให้สำหรับประชาชน หรือ วัตถุประสงค์อื่นๆ เรียกได้ว่างบประมาณ อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนถือว่าน้อยมาก

อาหารกลางวัน เพื่อนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ และนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารมื้อเที่ยง ตกหัวละ 21 บาทต่อคนต่อวันนั้น ครอบคลุมนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อนุบาล1-ป.6) ที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน 49,861 แห่ง รวมทั้งสิ้น 5,894,420 คน ใช้เงินงบประมาณทั้แผ่นดิงสิ้น จำนวน 25,436,304,000 ล้านบาท

โครงกาารอาหารกลางวัน จะแบ่งเงินอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 23,561,921,200 ล้านบาท และจัดสรรให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) สำหรับนักเรียนเอกชนอีก จำนวน1,874,382,800 บาท

ย้อนอดีต อาหารกลางวัน 20 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคนต่อวัน เกิดการทุจริตคอรัปชั่นงบประมาณค่าอาหารกลางวัน ความจริงปรากฏเมื่อพบว่าอาหารกลางวันของนักเรียนมีเพียงขนมจีนคลุกน้ำปลา หรือบางโรงเรียน ต้มจืดฟักมีแต่ฟักกับวิญญาณไก่ สรุปว่าอาหารกลางวันนักเรียนไม่ถูกหลักโภชนาการ

กระแสอมเงินเด็ก ทุจริตอาหารกลางวัน กระจายไปหลายโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เกิดการไล่ล่าหาคนผิดมาลงโทษ บางโรงเรียนผู้เกี่ยวข้องทุจริตอาหารกลางวันถูกไล่ออก และนำไปสู่การคิดสูตรอาหารที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอนุบาลและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

รวมไปถึงความน่าจะเป็นของ อาหารกลางวัน ที่เหมาะสมควรจะเป็นเงินกี่บาท ในที่สุดได้ข้อสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าอาหารกลางวันควรจะอยู่ในอัตราตั้งแต่ 24-36 บาท/คน/วัน แต่ในความเป็นจริงได้เพียง 21 บาทต่อคนต่อวัน

เม็ดเงิน อาหารกลางวัน จำนวน 25,436,304,000 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2565 เพื่อจัดสรรให้นักเรียนกว่า 5.8 ล้านคนนั้น ว่ากันว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแนวคิดจะให้ ภาคเอกชน เข้ามาดูแลเมนูอาหารกลางวัน ในกลุ่มโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ด้วย ว่ากันว่า ภาคเอกชนที่จะมาดูแล อาหารกลางวัน จะทำหน้าที่คิดเมนูอาหารที่ถูกหลักโภชนาการให้แก่นักเรียน

หลังพบว่ามีการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในกลุ่มนักเรียนสังกัดโรงเรียนเทศบาล และโรงเรียนเอกชนบางแห่งแล้ว เกิดผลดีต่อสุขภาพของนักเรียน นั่นหมายถึง อาหารกลางวัน เพื่อเด็กนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และอยู่ในความรับผิดชอบของ ครูเหน่ง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)

การขับเคลื่อน เพื่อให้อาหารกลางวันของนักเรียนระดับประถมศึกษามีคุณภาพ ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะต้องกำชับโรงเรียนให้จัดเมนูอาหารกลางวันอย่างหลักโภชนาการ และห้ามมีเรื่องทุจริตเงินอาหารกลางวันเกิดขึ้นอีกต่อไป ดิฉันจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนดูการบริหารจัดการอาหารกลางวันด้วยตัวเอง ครูเหน่ง ให้คำมั่น ว่ากันว่า ครูเหน่ง ต้องการจะผลักดัน อาหารกลางวัน ให้เป็นของขวัญวันเด็กปี2565 แต่ในรายละเอียดนั้นต้องมีการหารือกันต่อไป