ใครมีผมให้ 2 เท่า หนุ่มโพสต์รับแลกแบงค์1000 รัชกาลที่ 9

เป็นิอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า ให้จริงเปล่าจะไปค้นที่บ้าน เรียกได้ว่าเป็นเรื่ องราวที่ชาวโวเชียลต่างเข้ามาแ สดงความคิดเห็นและให้ความส นใจกันเป็นจำนวนม าก หลังมีหนุ่มรายหนึ่งได้ออ กมาโพสต์คลิป ใครมรแบงค์1000ที่เป็นรูปรัชกาลที่9 ผมรับแลกพันละ2พัน เพราะตนนั้นชอ บสะสม โดยยังบอก อรกว่ารับจริง รับไม่อั้นเ ลยทีเดียว โดยได้โพสต์ระบุข้อความว่า รับแลกช อบเก็บสะสม

โพส ต์ดังกล่า ว

ใค รมีนำมาแลกได้เล ยจ้า

ภาพในค ลิป ใครมีนำมาแล กได้เลยจ้า

ภาพในค ลิป ใคร มีนำมาแ ลกได้เลยจ้า

ภาพในค ลิป ใครมีนำมาแล กได้เลยจ้า

ภาพในคลิ ป ใครมีนำมาแ ลกได้เลยจ้า

ภาพในค ลิป ใครมีนำมาแ ลกได้เลยจ้า

ภาพในค ลิป ใครมีนำมาแล กได้เลยจ้า

 

ภาพในคลิ ป ใครมีนำมาแล กได้เลยจ้า

@mongkolsaijunรับแลกชอบเก็บสะสม#ชายสายเทา #หนุ่มน้อยร้อยล่ะยี่💸💸 ☺☺☺♬ เสียงต้นฉบับ – หนุ่มนักล่ารายวัน 100ล่ะ20

คลิ ป