กระจาย 5 จังหวัดคลัสเตอร์ใหม่ 10 แห่ง

วันที่ 15 ส.ค. 2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. เผยข้อมูลการระบา ดที่พบในจังหวัดที่มีรายงานเพิ่มขึ้น โดยวันนี้มีทั้งสิ้น 10 คลัสเตอร์ ในพื้นที่ 5 จังหวัด สมุทรสาคร คลัสเตอร์มากที่สุด รวม 5 แห่ง รวมผู้ติด 203 ราย ดังนี้

จ.ปราจีนบุรี

อ.กบินทร์บุรี โรงงานเหล็ก ผู้ติด 16 ราย

จ.ราชบุรี

อ.บ้านโป่ง โรงงานไก่ ผู้ติด 17 ราย

จ.สมุทรสาคร

อ.เมืองสมุทรสาคร

– โรงงานเหล็ก ผู้ติด 20 ราย

– บริษัทอาหารสัตว์ ผู้ติด 15 ราย

– บริษัทอาหารทะเล ผู้ติด 17 ราย

 

– บริษัทระบบไฟฟ้า ผู้ติด 19 ราย

อ.กระทุ่มแบน โรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร ผู้ติด 32 ราย

จ.นนทบุรี

อ.เมืองนนทบุรี แคมป์ก่อสร้าง ผู้ติด 26 ราย

 

จ.พระนครศรีอยุธยา

อ.อุทัย

– บริษัทแม่พิมพ์โลหะ ผู้ติด 19 ราย

 

– บริษัทชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ติด 22 ราย

อย่างไรก็ตาม ศบค. รายงานคลัสเตอร์ใหม่วันนี้ พบเพิ่ม 10 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัด สมุทรสาคร คลัสเตอร์มากที่สุด รวม 5 แห่ง