ชิโนฟาร์ ให้ถึงบ้าน

เป็นอีกหนึ่งเรื่อวงราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและตจิดตามต้องบอกว่า กลุ่มนี้ ต้องไปช่วยเหลือเขากันนะ น่าสงสารจริงๆ

ล่าสุดวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ที่ได้ลงทะเบียนรับวั ค ซี นไว้กับเทศบาลเมืองศรีราชา ต่างทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม ที่ทางเทศบาลได้สั่งซื้อมาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มที่ได้จัดสรรมาในล๊อตแรกจำนวน 1,030 โดส

โดยเป็นการฉี ด วั ค ซี นที่เน้นกลุ่ม 7 โ ร ค เ สี่ ย ง พระภิกษุ ผู้ทุ พ พล ภ าพ ผู้ พิ ก า ร ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่อยู่ในกลุ่มเ สี่ ย ง สู ง

อีกทั้งเจ้าหน้าที่ด่านหน้า อาจจะไม่ครอบคลุมประชาชนทั้งหมด

 

โดยประมาณต้นเดือนกันยายน จะมีการจัดสรรวัคซีนในล๊อตที่สองมาอีก 4,970 โดส ซึ่งจะทุกคนที่ลงทะเบียนจะได้ฉีดอย่างแน่นอน

ทางด้านนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้นำเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

 

เดินทางไปฉีดวัคซีนให้กับผู้ ป่ ว ย ติ ด เ ตี ย ง ผู้ พิ ก า ร ที่ไม่สามารถเดินทางมารั บวั ค ซี นได้ ที่ได้แจ้งความจำนงมายังเทศบาล

โดยในครั้งนี้ได้มี เจ้าหน้าที่เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล มาอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการกรอกเอกสาร

รวมทั้งให้กำลังใจแก่ประชาชน และทีมแพทย์ พยาบาลอีกด้วย