สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ให้ยืม 2,000,000 บาท ไม่ต้องค้ำ

สำหรับในช่วงที่สถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมา เชื่อได้ว่าหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันอย่างมากในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งนี้ ในส่วนของตอนนี้ถือได้ว่า สถานการณ์ต่างๆกำลังจะกลับมาในเรื่องของการลงทุนต่างๆนั้นเพื่อลดความเสี่ยและเซฟเงินในบันชีของตนเองนั้น วงเงินสินเชื่อถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเลยก็ว่าได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำเงินก้อนมาใช้จ่ายกับเหตุฉุกเฉินต่างๆ เราเชื่อว่าคุณเองน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช จาก ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย มาบ้างแล้ว บทความวันนี้เลยอยากจะพาคุณไปดูจุดเด่นของ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช กันให้ชัดๆ กันอีกสักครั้งว่า ให้สิทธิประโยชน์อะไรกับลูกค้าบ้าง

สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

จุดเด่นของ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

หลายคนบอกเราว่า สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ช่วยสร้างแผนอนาคตให้เป็นจริงได้ ไม่ว่าผู้ขอสินเชื่อจะมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินก้อนไปใช้กับการเรียนต่อ ซ่อมแซมบ้าน ซ่อมแซมรถ หรือเพียงแค่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในช่วงที่ขาดสภาพคล่องทางการเงินก็ตาม ด้วยลักษณะเด่นและสิทธิประโยชน์มากมาย เช่น

สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วงเงินอนุมัติ ตั้งแต่ 20,000 – 2,000,000 บาท

ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน

คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

ผ่อนชำระขั้นต่ำได้ที่ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกชำระเป็นเงินสด หรือชำระผ่านแอปพลิเคชั่นก็ได้ โดยมีจุดบริการในการชำระเงินสดที่เข้าถึงได้สะดวก ผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร/ เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ ที่ทำการไปรษณีย์/ ทรู พาร์ทเนอร์/ซีพี เฟรชมาร์ท/ เทสโก้ โลตัส ขณะที่การชำระผ่านแอปพลิเคชั่น ก็สามารถทำได้โดยชำระผ่านแอป CIMBTHAI Digital Banking หรือ Prompay Bill Payment กับธนาคารที่ให้บริการ

ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อนำเงินสักก้อนมาใช้จ่าย ก็ไม่ควรพลาดโอกาสในการสมัครขอสินเชื่อบุคคลกับ ธนาคาซีไอเอ็มบี ไทย เลยจริงๆ เพราะตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 หากมีคุณสมบัติครบตรงตามที่ธนาคารกำหนด สามารถสมัคร สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 11.84%* ต่อปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / เจ้าของกิจการ ที่มีรายได้ประจำต่อเดือน ถือสัญชาติไทย และมีอายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระคืนต้องไม่เกิน 60 ปี) โดยยื่นเอกสารประกอบการสมัครได้ดังนี้

สำเนาบัตรประชาชน / ในกรณีสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนาสมุดเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ของผู้สมัครหน้าแรก ที่ระบุชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี ชื่อเจ้าของบัญชีเพื่อโอนเงินกู้

เอกสารแสดงที่มาของรายได้ประจำต่อเดือน

สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ

สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือนนับจากปัจจุบัน หรือ สำเนาสลิปเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด ที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ (e-Payroll Slip) และสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน นับจากปัจจุบัน

หนังสือรับรองเงินเดือน (ต้นฉบับ) ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบันและสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

หนังสือจดทะเบียนการค้ามาแล้ว 3 ปี

สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สูงสุดไม่เกิน 2 บัญชี(ต้องเป็นบัญชีของผู้ขอสินเชื่อเท่านั้น) 3 เดือนนับจากปัจจุบัน

ข้อกำหนดและเงื่อนไข สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครและได้รับอนุมัติ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565

สำหรับดอกเบี้ย 11.84% ต่อปี อายุสัญญา เท่ากับ 24 เดือน ลูกค้าจะต้องถือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้มามากกว่า 24 เดือน และเป็นพนักงานประจำเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน และอัตราดอกเบี้ยพิเศษของโปรแกรมส่งเสริมการขายนี้ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร

กรณีลูกค้าปิดบัญชี สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ก่อนอายุสัญญา ภายใน 1 ปีแรก ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ของจำนวนยอดเงินต้นคงเหลือในงวดที่ปิดบัญชีสินเชื่อ

หากชำระคืนไม่ตรงตามที่เงื่อนไขธนาคารกำหนด (ชำระล่าช้าหรือไม่ตรงตามวันที่กำหนด) ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3% ต่อปี จากยอดเงินต้นคงค้างที่ลูกค้าชำระแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หรือจนกว่าท่านจะชำระคืนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะคิดดอกเบี้ย ค่าปรับล่าช้า ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมใดๆ สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี

ธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยหากลูกค้าเสียประโยชน์หรือมีภาระเพิ่มขึ้น ธนาคารจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย 02 626 7777 https://www.cimbthai.com/th/personal/products/loans/personal-loan.html