สินเชื่อรอบใหม่ กสิกร จัดหนักให้ยืม 50000 บาททุกอาชีพ

สำหรับในช่วงเวลานนี้นั้นเรียกได้ว่า หลายๆอย่ ากำลังจะกลับมาดีขึ้ นตามลำดับ ซึ่งในส่วนของ หลายๆคนที่ ได้รับผ ลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆในรอบที่ผ่า นมานั้น ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาศในตอนนี้นั้น ถือๆได้ ว่าเป็นอีกทางเลือกกับสินเ ชืื่อของ ธนาคารกสิกรไทย

โดยในการ ขอยืมเงิน ผ่าน แอพ ของ ธ.กสิกรไทย นั้นสา มารถทำได้ ก็ต่อเมื่อคุณ มีบัญชี กสิกรไทย ที่สามารถใช้งาน ในแอพ K+ ได้ โดยมีสินเชื่อ 2 ตัวในแอพคือ เงินกู้พร้อมใช้ และ บัตรย ามฉุกเฉิน กดยืมง่ายๆ โดยสำหรั บผู้มีรายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาทขึ้นไป ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถกู้ยื มเงินได้

– เงินกู้พร้อมใช้ ยืมเงินด่ วนเริ่ม 6,000 บาท ดอกเบี้ย 15%-25% ต่อปี

บัตรยามฉุกเฉิน ยืมเงินฉุกเฉิน 5,000 กสิกรได้ โดยต ามวงเงิน ดอกเบี้ยเริ่ม 18%-25% พิเศษมีโปรยืมเงินด่วน ดอกเบี้ย 0% 30 วัน ถึง 30 ธันวาคม 2563

หากใครยังไม่มี บัญชี กสิกร จะต้องไปเปิด บัญชี ก่อน โดยสามารถ เปิดบัญชี กสิกร ออนไลน์ได้ หรือ ไปยื่นขอกู้ที่สาขาเลย ก็อาจจะง่ายกว่า แต่ถ้ามีบัญชี ที่พ่วงกับ K+ แล้วก็ทำตามขั้นตอนด้านล่า นี้ได้เลย

สิ่งที่ต้องมี

เอกสาร ที่ต้องใช้ ในการ ขอยืมเงิน ผ่านแอพ กสิกร จะมีเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ทราบ อีกครั้งหนึ่ง โดยทั่วไปแล้ว นอกจากแอพ K Plus แล้ว ในการขอสินเชื่อ Xpress Loan จะต้องมีเอกสารเหล่านี้

– แอพ K Plus (ถ้าใครไม่มี สามารถเปิดบัญชีออนไลน์ได้)

– แอพที่มีก ารผูก บัญชี กสิกรไทย พ่วงไว้แล้ว

ขั้นตอน การข อยืมเงิน ผ่านแอพกสิกร

– ขั้นตอนที่ 1 โหลดแอพ K Plus สามา รถค้นหา และ ดาวน์โหลดได้ใน Play Store หรือ App Store ได้เลย

– ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่ระบบ แอ พกสิกร

ถ้าเคยใช้งานแล้ว ก็ให้กดกดเข้าสู่เมนู ธุรกรรม และใส่รหั ส เข้าใช้งานแอพ และไปสู่ขั้นตอนต่อไป

-ขั้นตอนที่ 3 กดที่เมนู “สินเชื่อ” และเลื อกดู สินเชื่อ ที่ต้องการแสดง ความส นใจ ขอยืมเงิน ผ่ านแอพกสิกร

โดยจะมี สินเชื่อ เงินด่วน เป็นการ ขอยื มเงินกู้ พร้อมใช้ ส่วนบัตร เงินด่วน (Xpress Cash) จะเป็นการ เปิดวงเงิน สินเชื่อ ไว้พร้อ มใช้ ยาม ฉุกเฉิน เมื่อฉุกเฉิน ก็เพียงแค่ ไปกดเงินสด จา กตู้ ATM ได้เลย

-ขั้นตอนที่ 4 เมื่อก ดเข้าไป ในสินเชื่อ ที่ต้องการยืม ในระบบ จะแจ้งรายละเอียด รวมถึงคุณสมบัติ (เช่น ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคล ค้ำปร ะกัน รายได้ขั้นต่ำ 7,500 บาท)

และเมื่อได้สินเชื่อ ที่ต้องการแล้ว ก็ให้กดปุ่ม “สนใจให้ติดต่อกลับ”

— ขั้นตอนที่ 5 รอใหัเจ้าหน้าที่ จะติดต่ อกลับเพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมแนะนำ ข้อมูลต่างๆ พร้อมอ าจแนะนำ ให้เตรียมเอกสา ร และจัดส่งเอ กสารดังนี้

– เอกสารแ สดงตน (ใช้จากหลั งยื่น ยืมเงิน ผ่านแอพกสิกร)

– สำเนาบัตรประชาชน

– สลิปเงิ นเดือน

– เอกส ารแสดงรายได้อื่นๆ (ถ้ามี)

– สเตทเม้นย้อนห ลัง 3 เดือน