เจาะตลาดทองคำ สรุปราคาทองอาทิต์นี้

สำหรับราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานี้ต้องบอกว่า ได้มีการผันผวนแบบราบวันเลยก้ว่าได้ต้องบอกว่า ก่อนที่จะตัดสินใจไม่วาจะซื้อหรือขายนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกนั้นก็คือราคาทองคำนั้นเอง ซึ่งสำหรับในสัปดาห์นี้จากเฟสของธนาคารโลกค่าคิวของสกลุลเงินบาท จากวันที่ 10 มกราคม 2565 ครั้งแรก 33.71 บาท/ดอล่าสหรัฐ โดย ล่าสุด วนที่ 15 มกราคม 2565 ได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 33.22

ทั้งนี้ในส่วนของราคาทองคำโลกGold Spot ได้มีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ 1818.00 ซึ่งราคาทองคำสรุปอาทิติย์นี้ จากต้นปี 2565 จนถึงปัจจุบัน ราคาทองคำได้มีการปรับราคา ลดลง 50 บาท ส่งผลให้ราคาทอง 96.5 % ล่าสุดตอนนี้

ราคาทองคำแท่ง 96.5%

รับซื้อบาทละ 28,500.00 บาท

ขายออกบาทละ 28,600.00 บาท

ราคาทองรูปพรรณ 96.5%

ราคาทองคำแท่ง 27,985.36 บาท

ขายออกบาทละ 29,100.00 บาท

ราคาทองชนิดอื่นๆมีดังนี้

ราคาทองคำชนิดอื่นล่าสุด