ประกาศคืนค่าเทอม เพื่ออนาคตของชาติ

เป็นอีกนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามต้องบอกว่า ผู้ปกครองเช็กด่วน ล่าสาสุด ประกาศคืนค่าเทอม ค่าอาหารกลางวัน พร้อมแจกค่าเน็ต โรงเรียนไหนกันบ้าง ล่าสุด16 ก.ค. 2564 เวลา 08:54 น.
ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีและได้รับคำชื่นชมจากผู้คนในสังคมเป็นจำนวนมาก

สำหรับโรงเรียนราชสีมาวิทย าลัย ประจำจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ประกาศ คืนค่าเทอม ค่าอาหารกลางวัน พร้อ มกับจ่ายค่าอินเตอร์เน็ ตในการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนเป็าเงินจำนวน 300 บาท

โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายประยงค์ ประทุมวัน เผยว่าเบื้องต้นทางโรงเรียนได้คืนค่าอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ไปแล้วกว่า 700 ราย รายละ 2,000 บาท เพราะส่วนนี้ทางโรงเรียนไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจึงไม่มีค่าอาหารกลางวันที่ต้องดำเนินการ นอ กจากนี้ก็จะจ่ายค่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ให้กับนักเรียนทุกคน คนละ 300 บาท

เพราะการเรียนออนไลน์ต้องใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตด้วย พร้อมกับคืนเงินค่าเทอมในส่วนที่ไม่ได้ใช้งาน เช่น ค่าห้องแอร์ ค่ากิจกรรมแข่งขันกีฬา

ค่าพิมพ์วารสาร ค่าจัดค่ายลูกเสือ และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแต่ละชั้นเรียนจะเป็นจำนวนเงินไม่เท่ากัน”

ขณะเดียวกัน หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกนำมาเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมทางโรงเรียนกันเป็นจำนวนมาก

ที่ประกาศคืนค่าเทอม และค่ าอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน เรื่องจากสถานการณ์ช่วงนี้เด็ก ๆ ทุกคนต้องเรียนออนไลน์จากมาตการหยุด cv – 19