เพื่อประชาชน ศบค.เตรียม ขยายพื้นที่ล็อกดาวน์เพิ่ม หรือทั่วประเทศ

วันที่ 16 กรกฎาคม ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 (ศบค.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน

เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ภายหลังออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบา ดในพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด 10 จังหวัด

 

ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวมทั้ง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เบื้องต้น ที่ประชุมเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโร คเกี่ยวการฉี ดวั คซี นไขว้ หรือ วั คซี นสูตรผสม รวมถึงรับทราบการปลดล็อคชุดตรวจโควิดแบบเร่งด่วน Antigen Test Kit

นอกจากนี้ที่ประชุมยังมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขยกระดับมาตรการเพิ่มขึ้น เช่น การขยายมาตรการล็อกดาวน์ในพื้นที่ที่มีผู้ติด CV-19 จำนวนมาก คือ จังหวัดชลบุรี หรือ อาจจะบังคับใช้มาตรการทั่วประเทศ โดยให้กลับไปหารือและเสนอ ศบค.โดยเร็วที่สุด

 

 

อย่างไรก็ตาม ศบค.จ่อ ขยายพื้นที่ล็อกดาวน์เพิ่ม ชลบุรี หรืออาจบังคับใช้ทั่วประเทศ