บัตรคนจนใช้ยาว ก่อนสิ้นปี้

เป้นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทัื้งประเทศขต่างติดตามและต้องบอกว่า ในช่วงสถานการณ์ที่ผ่านมานั้นหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ไม่วา่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเกษตรกร ตรงนี้ตจ่างได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด ซึ่งในส่วนอของตรงนี้  สำหรับมาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลนั้นถือได้ว่า ในส่วนของบัตร สวัสดิการนี้ช่วยได้หลายคนจริงๆ

บัตรคนจนได้สิทธิอะไรบ้าง เปิดรายละเอียดเงินช่วยเหลือจากรัฐถึงสิ้นปี ก่อนรื้อใหญ่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ให้ได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ เรื่องค่าของชีพต่างๆ

ล่าสุด กระทรวงการคลัง ได้มีแผนเรื่องการทบทวน ผู้ใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน ทั้งสิ้นจำนวน 13.6 ล้านคน เนื่องจากพบว่าในการทำมาตรการเยียวยาที่ผ่านมา มีผู้ที่ตกหล่น หรือต้องการความช่วยเหลือพิเศษ จำนวน 2.5 ล้านคน ซึ่งการทบทวนครั้งนี้ จะปรับปรุงเรื่องเกณฑ์การเข้าร่วม จากเดิมที่ใช้เกณฑ์รายได้บุคคล จากนี้จะมีการดูเรื่องของรายได้ของครัวเรือน รวมถึงดูในส่วนของเงินฝากในสลากออมทรัพย์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้คนที่ได้สิทธินี้ได้คือผู้ที่มีรายได้น้อยและต้องการความช่วยเหลือจริง

ส่วนการเปิดลงทะเบียนนั้น กระทรวงการคลังยังไม่ได้ระบุวันเวลาที่ชัดเจน คาดว่าดูเรื่องความเหมาะสมของสถานการณ์ CV19 ด้วย แต่ทางกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เตรียมการไว้แล้ว และมีการคาดว่าสิทธิของผู้ถือบัตรในปัจจุบัน ได้ใช้ได้ถึงสิ้นปีนี้ และจะได้ใช้สิทธิของผู้ถือบัตรในเกณฑ์การคัดกรองใหม่ในปี 2565 โดยการลงทะเบียนนี้เปิดรับทั้งคนเก่า และคนใหม่พร้อมกัน ในส่วนของสวัสดิการต่างๆ อาจจะคล้ายเดิม โดยเบื้องต้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ซึ่งยึดจากข้อมูลล่าสุดของเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ ในวันที่ 1 เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคจำนวน 200 300 บาท แบ่งเป็น

-ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับคนละ 300 บาทต่อเดือน

-ผู้ถือบัตรที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินคนละ 200 บาท นอกจากนี้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐ โดยการเพิ่มเงินให้ผู้บัตรอีก จำนวนคนละ 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม- ธันวาคม 2564 ด้านค่ารถโดยสารสาธารณะ ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้า จะได้รับในวงเงินคนละ 500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้ มีส่วนลดค่าแก๊สหุงต้ม 45 บาทต่อสามเดือน ทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่สามารถสะสมทบไปในเดือนถัดไปและเบิกเป็นเงินสดได้ ถัดมาในวันที่ 15 ผู้ถือบัตรที่เติมเงินเข้าบัตร แล้วใช้เงินจากบัตรรูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยรัฐจะคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ แวต 5% ให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งเงินส่วนนี้สามารถนำบัตรคนจนไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าฯ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงินเข้าบัตรคนจน แล้วใช้จ่ายเงินซื้อของจะได้รับเงินภาษีแวต 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย

และในวันที่ 18 จากมติคณะรัฐมนตรีล่าสุด ที่ได้ช่วยเหลือเรื่องค่าไฟฟ้าและน้ำประปา ได้ขยายล่าสุดถึง เดือนกันยายน 2564 นี้โดยค่าไฟฟ้า หากใช้ไฟฟ้า ต่ำกว่า 50 หน่วยต่อเดือน จะได้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี แต่หากใช้เกิน จะได้รับเงินช่วยเหลือ จำนวนไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ส่วนค่าใช้จ่ายนอกจากนั้นผู้ถือบัตรต้องออกเองทั้งหมด ด้านค่าน้ำประปา จะได้รับไม่เกิน 100 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน โดยใน 100 บาทนั้น นับรวมภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย และหากใช้น้ำเกิน 100 บาท จะไม่ได้รับสิทธิ

และต้องออกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนเองในเดือนนั้น ทั้งนี้ ต้องทำผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิดังกล่าวแล้ว และให้ทำการออกค่าใช้จ่ายก่อน จากนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการโอนเงินชดเชยที่ตรวจสอบจากบิลค่าไฟฟ้าและน้ำประปาให้ตามวันที่กำหนด นอกจากนี้ ในวันที่ 22 จะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษ

สำหรับผู้ถือบัตร ที่เป็นผู้พิการ จะได้รับเงินในบัตรเพิ่มสำหรับเบี้ยความพิการอีกจำนวนคนละ 200 บาทต่อเดือน นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 -กันยายน 2564 เป็นส่วนเพิ่มเติมจาก เบี้ยความพิการปกติ 800 บาทต่อเดือน ที่ได้รับในบัญชีธนาคาร โดยสามารถกดเป็นเงินสดได้ จากตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย