มใ 40 เตรียมรับเงินโอนตามเลขหน้าบัตรประชาชนคนละ 5,000 บาท

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและติดตามตอ้งบอกว่า ดีมากครับ ก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมให้กับผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมเข้มของรัฐ ที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด พร้อมกับระบุให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิการรับเงินเยียวยาได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ได้นั้น

ราคาดีถูกใจคน “ชอบต่อ” ดีไซน์ก็ถูกใจ ราคาก็ใช่เลย
เรียนรู้เพิ่มเติม
ล่าสุด กระทรวงแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม ได้ย้ำให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาให้ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ก่อนที่จะเริ่มดำเนินการโอนเงินภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

สำหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 16 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 2,500 บาท ในวันที่ 20 ส.ค. นี้

สำหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 39 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด จะเริ่มโอนคนละ 5,000 บาท ในวันที่ 23 ส.ค. นี้

สำหรับการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมมาตรา 40 มีดังนี้

– วันที่ 24 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 ใน 13 จังหวัดแรก (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 10-16)

– วันที่ 25 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 17-34)

– วันที่ 26 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 40 (เรียงตามเลขนำหน้าบัตรประชาชน 35-89)

– วันที่ 27 ส.ค. 64 โอนเงิน 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 16 จังหวัด