วันประกาศผล มิสทินสู้CV

ช็ควันประกาศผล มิสทินสู้CV.com ลงทะเบียน รับเงิน 1,000 บาทรวม 10 ล้านบาท ผ่านเว็บไซต์ www.มิสทินสู้CV.com โดย บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ มิสทีน และ มูลนิธิ ดร.อมรเทพ ดีโรจนวงศ์

ผู้ที่เดือดร้อนจากสถานการณ์CV-19 โดยโครงการ มิสทีนสู้CV เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.มิสทีนสู้CV.com ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม ถึงวันที่ 14 สิงหาคม เวลา 24.00 น.

ประกาศผล มิสทีนสู้CVcom ลงทะเบียนรับเงิน 1,000 บาทเมื่อไหร่

ตอบ : ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 สิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. สามารถเช็ครายชื่อผ่าน https://bit.ly/3xK1GBr

 

เงื่อนไขการลงทะเบียน

– เปิดลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ CV-19 ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

– ผู้ได้รับทุน จำนวน 5,000 ทุน จะต้องลงทะเบียน ชื่อ ที่อยู่ จะต้องเป็นชื่อเดียวกันกับชื่อบัญชีธนาคาร

 

– ผู้ยื่นความจำนงขอรับทุน ต้องระบุผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ CV-19 เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณามอบทุน

– หลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการ จะพิจารณาจากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ลงทะเบียนแจ้งเข้ามาที่เว็บไซต์มิสทินสู้CVเท่านั้น โดย เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมากที่สุด ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิการรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

บุคคลที่ได้รับการพิจารณาฯ จะได้รับอะไรบ้าง

ตอบ : เงินสด 1,000 บาท และ กล่องสินค้ามิสทินเพื่อดำรงชีพ มูลค่า 1,000 บาทรวมเป็น 2,000 บาท

ทั้งนี้ การพิจารณาของคณะกรรมการจะพิจารณา จากรายละเอียดผลกระทบ ที่ผู้ยื่นคำร้องแจ้งเข้ามา โดย เน้นหลักการช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ และเดือดร้อนมากที่สุดก่อน

ซึ่งการพิจารณามอบทุน ให้สิทธิ์การรับทุน 1 ครัวเรือนต่อ 1 ทุน และการพิจารณาของคณะกรรมการมูลนิธิ ถือเป็นที่สิ้นสุด