สินเชื่อออมสิน ให้ยืม 3000 บาท มีสมุดบัญชีได้ทุกคน

ในรส่วนของตอนนี้นั้นเรียกได้ว่า เรากำลังก้าวข้าวสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมากันแล้วทั้งนี้ในส่วนของตอนยนี้ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาน้ำขึ้นให้รีบตัก ช่วงฟ้าหลังฝนแบบนี้นั้น สำหรับผู้ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนไม่ยว่าจะเป็นในเรื่องจับจ่ายใช้สอยหรือหมุนเวีย ตรงนีั้ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกจากธนาคารออมสินหนึ่งใน5สถาบันหลักของประเทศไทย

บริการ สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ออมสิน บัตรกดเงินสด PEOPLE CARD เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม สำหรับลูกค้าธนาคารออมสินที่มีประวัติการชำระเงินที่ดี มีวินัยทางการเงิน เป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเงินไว้ เพื่อสำรองใช้จ่ายในครอบครัวในช่วงเวลาฉุกเฉินเร่งด่วน โดยธนาคารให้วง เงินกู้ยืม สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

สามารถ เงินยืมกู้ สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยเพียงแค่มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือนขึ้น ก็สามารถสมัครขอ สินเชื่อเงินกู้ยืม ได้แล้ว อัตราดอกเบี้ย ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รวมกันสูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปีพร้อมทั้ง ฟรี ค่าธรรมเนียมกดเงินสด และที่สำคัญข้อดีคือถ้าไม่ได้ใช้วงเงินบัตรไม่เสียดอกเบี้ย

สรุปก็คือเป็นบริการ สินเชื่อให้กู้ยืมเงิน ตัวนี้ เหมาะกับผู้ที่ต้องการจะหา สินเชื่อเงินให้กู้ยืม ทุกคนเพราะไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกันใดๆ คนที่มีเงินเดือนน้อยอยากจะขอกู้ยืมเงินสามารถทำได้หรือไม่ บัตรกดเงินสด ออมสินเพียงมีเงินเดือนที่ 7000 บาท ก็สมัครได้เเล้ว ซึ่งเมื่อได้รับ อนุมัติวง เงินกู้ยืม แล้ว ก็สามารถ กดเงินสด ใช้ได้เลยทันที

รายละเอียด กู้ยืมเงิน สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

1.วงเงินกู้ยืม สูงสุดได้ไม่เกิน 30,000 บาท

2.มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือนไปก้สมัครได้

3.ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

1.มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป

2.รายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี

3.ผู้ประกอบอิสระ / เจ้าของกิจการ อายุไม่เกิน 65 ปี

4.มีสัญชาติไทย

5.อายุงาน ดังนี้

ผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ ต้องประกอบอาชีพ หรือดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

ขั้นตอนการสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

1. สมัครด้วยตัวเองที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

2. กรณีลูกค้าสินเชื่อธนาคารโครงการธนาคารประชาชนเดิม ติดต่อสาขาที่ใช้บริการ

3. เอกสารที่ใช้สมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อบัตรกดเงินสด PEOPLE CARD ออมสิน

ผู้มีรายได้ประจำ

1.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน

2. ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน

3. Statement หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

อาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประชาชน

2. เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี

3. ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษี เงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ

4. Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี

ติดต่อ Call Center 1115 หรือธนาคารออมสินแห่งประเทศไทย