เช็กเลย ตอบแล้ว คนละครึ่ง ให้ 3,000 – 3,500 นาน 3เดือน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ เรียกได้ว่า เป็นประเด็นสำคัญ ในช่วงเวลาแบบนี้ ซึ่งเชื่อได้ว่า หลายๆคนได้ รับผลกระทบกันเยอะ ไม่ว่าจะเป็นค้าใช้จ่าย อะไรต่างต่างๆ ในชีวิตประจำวัน หลังจากสถาณการณ์รอบ 2 ได้รับผลกระทบหมด

 

ซึ่งหลายๆอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้า ช่ชาวสวน ชาวไร่ หรือว่า พนักงานบริษัทและ ข้าราชการ ต่างมีผลกระทบกันทั้งสิ้น บาง บริษัทหรือว่า บางร้านค้าหรือกิจการ ถึงขนาดปิดชั่วคราวหรือปิดลง

ทั้งนี้ ทางรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทำการออกนโยบาย มาตรการเพื่อช่วยเหลือ หลาย มาตรการ แต่ว่า ในส่วนของโครงการที่ช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่สามารถใช้จ่ายได้เลยนั้นคือ โครงการคนละครึ่งนั้นเอง และสำหรับรอบใหม่นี้ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม

ล่าสุด วันที่ 17 มี.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการคนละครึ่ง ซึ่งจะสิ้นสุดโครงการ 31 มี.ค.นี้

โดยยังไม่ได้สรุปว่าจะขยายระยะเวลาออกไปถึงสิ้นปี 2564 นี้หรือไม่ โดยการพิจารณาขยายโครงการออกไปอีก ต้องดูประกอบกับประโยชน์ที่ประชาชนได้รับและการดำเนินโครงการไม่มีการเอาเปรียบกันด้วย จากการดำเนินโครงการคนละครึ่งในเฟส 2

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ก่อนหน้านี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการออกแบบโครงการคนละครึ่งเฟส 3 เพื่อความต่อเนื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ส่วนรูปแบบจะเป็นลักษณะใดนั้น ต้องรอผลการประเมินโครงการคนละครึ่ง เฟส 2 เพื่อนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมและช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะขยายให้สามารถใช้จ่ายร่วมกับภาคบริการได้ด้วย

ทั้งนี้ ยังไม่ได้สรุปว่าจำนวนคนที่จะได้รับสิท ธิ์นั้นมีจำนวนเท่าใด เบื้องต้นคาดว่า การดำเนินโครงการในเฟสที่ 3 อาจจะให้วงเงินช่วยเหลือประชาชนมากกว่าเฟส ที่ 2 ที่รัฐบาลเติมเงินเพิ่มให้คนละ 500 บา ท

แต่ยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าจะเป็นสัดส่วนเท่าใด เพราะหากจะช่วยเหลือคนละ 3,000-3,500 บา ท นาน 3 เดือน ก็ต้องพิจารณางบประมาณที่เหลืออยู่ด้วยว่ามีเพี ยงพอหรือไม่

อย่างไรก็ตาม อาคม เติมพิทยาไพสิฐ เล็งต่อโครงการ คนละครึ่ง และเตรียมสรุปผลโครงการ เฟส 3 เร็วๆนี้