เช็กเลย 2 กลุ่ม เราชนะ เงินเข้าพรุ่งนี้ งวดแรก 2,000 บ.

เป็นอีกหนึ่วงเรื่องราว ที่เรียกไ ด้ว่า เป็นผลดีจากค น ทั้งประเทศ ซึ่ ง หลังจากที่มี การออกมาตรการเราชนะเพื่อช่วยเหลือคนทั้ง ประเทศ

ล่าสุด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักข่าว รายงานว่า จา กกรณี กระทรวงการคลัง ออกมาแถลงนโยบายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากcv – 19 โคร งการ “เราชนะ”

โดยช่วยเหลือ 3 กลุ่ม ไ ด้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิ การแห่งรัฐ กลุ่มที่ 2 ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” ผู้เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่เ คยได้รับสิทธิ (ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล)

โดยกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่ มเดียวที่จะต้อ งมีการลงทะเบียนใหม่

ล่าสุด กลุ่มที่ 2 และ กลุ่ มที่ 3 ที่ได้สิทธิ์และทำการยืนยันตั วตนผ่านแอปฯ “เป๋าตัง” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในวันพรุ่งนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะเป็นงวดแรกที่รัฐบาลจะโอ นเงิ นให้จำนวน 2,000 บาท

โดยสามารถใช้จ่ายได้ตั้งเเต่เวลา 06.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าเงิ นห มดหรือจนกว่าจะถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และ ใช้จ่ายได้กับร้านที่เ ข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง และ โคร งการเราชนะเท่านั้น

ตางรางเงิน”เรา ชนะ”เข้างวดถัดไปมีดังนี้

25 ก.พ. 64 จำนวน 1,000 บาท

4 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

11 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

18 มี.ค. 64 จำนวน 1,000 บาท

25 มี.ค.64 จำนวน 1,000 บาท