เฮสนั่น เตรียมรับเงิน 5,000 เริ่ม 29 ธ.ค. 64

เรียกไดว่าสำหรับคนกหลางคืนนั้นถือได้ว่า ได้รับผลกระทบกันอย่างมากจากสถานการณ์หลายๆรอบที่ผ่านมาจริงๆทั้งนี้ต้องบอกว่า เป็นเรื่องที่ดีจริงๆ ล่าสุด นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เผยความคืบหน้า การเยียวยาคนกลางคืนที่ได้รับผลกระทบจาก cv โดยมีใจความสำคัญดังนี้

กลุ่มที่จะเยียวยาในครั้งนี้

ผู้ประกอบอาชีพนักร้อง นักดนตรีกลางคืน เบื้องต้นมีคนเข้าข่าย 1.2 แสนราย

ครอบคลุมถึงอาชีพ ลิเก ตลก นักร้อง นักดนตรีพื้นบ้าน พื้นเมือง ซึ่งสามารถยื่นคำขอเข้ามาที่สมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยให้การรับรอง ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565

ต้องเป็น ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สำหรับผู้ที่ขาดส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 ยังสามารถยื่นเรื่องได้ ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

จำนวนเงินที่จะจ่ายเงินเยียวยา

เยียวยา 5,000 บาท ครั้งเดียว

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์

ไทม์ไลน์การเยียวยา

เยียวยาก้อนแรก วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รอบตกหล่น ทยอยเยียวยาถึง มีนาคม 2565

กลุ่มคนอายุเกิน 65 ปี ที่ไม่เข้าข่ายได้รับการเยียวยาจากประกันสังคม

ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย จะรวบรวมรายชื่อส่งให้กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ดูแลต่อไป