แถลงจาก รพ.รามาธิบดี

เรียกได้ว่า ในส่วนของสถานการณ์ CV-19นั้น รอบนี้มาไม่ทันตั้่งตัวจริงๆทำให้หลายคนประสบปัญหากันอย่างมากมายตรงนี้ต้องบอกว่า ดูแลตัวเองให้ดี

ล่าสุด วานนี้(16 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ออกประกาศ งดให้บริการในหลายส่วน หลังเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากร หลังพบบุคลากร CV19 สะสมกว่า 300 ราย โดยประกาศระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจาย CV19 ที่ทวีความรุน แ ร งและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง มีผู้ป่ ว ยเข้ามารับการรักษาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีผู้ป่ วย CV19 ที่รับไว้ดูแล 1,000 ราย ผู้ป่วยแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) กว่า 350 รายผู้ป่วยรอค้างเข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่า 200 ราย และรอค้างที่ห้องฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก

ภายใต้มาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่กระจายของ CV19 ขณะนี้บุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในคณะฯ ติดสะสมกว่า 300 ราย ทำให้โรงพยาบาลขาดแ ค ล นบุคลากรทางการแพทย์ที่จะดูแลผู้ป่ ว ย การให้บริการใกล้ถึงขั้นเกินขีดความสามารถที่จะสามารถดูแลประชาชน

ดังนั้น โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศมาตรการ ดังต่อไปนี้

1.งด ผ่ า ตั ด ที่นัดล่วงหน้า (Elective Case) ทุกประเภทยกเว้นกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น

2.งดการให้บริการที่ห้องฉุกเฉินยกเว้นในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

3.ลดการมาตรวจที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก นัดตรวจทางไกล Telemedicine

และรับย าทางไปรษณีย์ โรงพย าบาลรามาธิบดี มีความห่วงใยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ขอให้ท่านปลอดภัยจากการ CV19 และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ

รพ.รามาธิบดี ประกาศงด ผ่ าตั ด-ปิดห้องฉุกเฉิน ยกเว้นกรณีเร่งด่วน หลังบุคลากรขา ดแคลน