ใครถูกเลื่อนเช็กเลย ไทยร่วมใจ ประกาศคิวนัดใหม่

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า ใครที่ยังไม่ได้รับถูกเลื่อน รีบเซ็กเลย ล่าสุด จากกรณี เฟซบุ๊ก ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ป ล อ ดภั ย Safe Bangkok ซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานงานให้บริการ ฉี ด วั ค ซี น โ ค วิ ด-19 นอกโรงบาล ของทาง กทม. กับหอการค้าไทย ประกาศแจ้งให้ผู้สูงอายุ 60 ปี

ที่จองคิว ฉี ด วั ค ซี น ทางโทรศัพท์ สามารถเข้ารับการ ฉี ด วั ค ซี น ตามที่ได้นัดหมาย ณ ศูน ย์ ฉี ด วั ค ซี นไทยร่วมใจ ส่วนหญิงตั้ง ค ร ร ภ์ สามารถ Walk in เข้ารับ วั ค ซี น ได้ที่ ศูนย์ ฉี ด วัค ซี น 12 แห่ง โดยสอบถา มสายด่วนวัคซีนโทร 1516 ไทยร่วมใจ

โดยยังเปิดให้ผู้ที่มีอายุ 18 – 59 ปี ที่ลงทะเบียน ฉี ด วั ค ซี น รอบวันที่ 27 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม ให้มา ฉี ด วั ค ซี น ได้ในวันที่ 18 – 21 สิงหาคม 2564 ตามคิวใหม่ดังนี้

– คิว ฉี ด เดิมวันที่ 27 – 31 กรกฎาคม 2564 ได้คิว ฉี ด ใหม่ วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

– คิว ฉี ด เดิมวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2564 ได้คิว ฉี ด ใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

– คิว ฉี ด เดิมวันที่ 6 – 10 สิงหาคม ได้คิวฉีดใหม่ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

– คิว ฉี ด เดิมวันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2564 ได้คิว ฉี ด ใหม่ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

 

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปรับบริการ ฉี ด วั ค ซี น ได้ที่ 25 จุดตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ ในเวลาและสถานที่เดิม ตามที่ลงทะเบียนไว้ ส่วนผู้ที่มีคิวนัดหมายตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป จะมีการแจ้งคิวให้ทราบอีกครั้งหลังจากได้รับการจัดสรรวัค ซี น รอบใหม่