ดึง 4 กลุ่มต่างชาติเข้าไทย ครม. หนุนวีซ่าระยะยาว

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวมที่คนทั้งประเทศต่างติดตามและต้องบอกว่า ในส่วนของสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้หลายๆคนต่างได้รับผลกระทบกันแบบทั่วหน้า ทั้งนี้ในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นั้นต้องยอมรับว่า ประเทศไทยกำลังจะกลับมาอีกครั้งนึงซึ่งในส่วนขอการของตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการกระตุ้นเศรษกิจให้นักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนกัน

ครม. เห็นชอบมาตรการดึง 4 กลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติศักยภาพสูง พำนักระยะยาว ให้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นภาษีรายได้ต่างประเทศ-ซื้อบ้านในไทยได้ หวังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย ในลักษณะผู้พำนักระยะยาว (Long-term Stay) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่มเป้าหมาย คือ

ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูล

1. ผู้มีความมั่งคั่งสูง

2. ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ

3. ผู้ที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย

4. ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ

สำหรับสิทธิประโยชน์ แรงจูงใจดึงดูดชาวต่างชาติเข้าประเทศ

– สิทธิทำงานพร้อมวีซ่า คู่สมรสและบุตร (วีซ่าผู้ติดตาม)

– ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้ต่างประเทศ – ยกเว้นไม่ต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน

– สามารถถือครองห้องชุดและบ้านจัดสรรในโครงการบ้านจัดสรรในพื้นที่ที่กำหนด ทั้งนี้ ครม. ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เร่งพิจารณาดำเนินการภายใน 90 วัน และให้รายงานความคืบหน้าผ่าน สศช. เพื่อนำเสนอให้ ครม. ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่า ผลลัพธ์จากมาตรการดังกล่าว ภายใน 5 ปี (2565 – 2569) จะมีชาวต่างชาติศักยภาพสูง พำนักในไทยกว่า 1 ล้านคน ซึ่งจะช่วยเพิ่มเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 1 ล้านล้านบาท