ทองวันนี้ 18.05.64 ราคาลงหนักอีกแล้ว ลงแล้วลงอีก

ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเนื่องจากหาซื้อได้ง่ายและข ายได้คล่อง ธนาคารแห่งชาติทั่วโลกก็นิยมใช้ทองคำเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศ จึงทำให้ราคาทองคำเป็นตัวบ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมของช่วงนั้น ๆ ได้อีกด้วย

โดยการลงทุนในทอ งคำช่วยป้องกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อ และยังมีมูลค่าเพิ่มในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การถือทองคำจึงเป็นการช่วยรักษาความมั่นคงและป้องกันความเสี่ยงไปพร้อมกันด้วย

ซึ่ง ราคาท องคำประจำวันนี้ (18 มิ.ย.) ปรั บลง 350 บาท เมื่อเทียบกับราคาปิดวานนี้ โดยร าคาทองรูปพรรณขยับมาอยู่ที่บาทละ 27,050 บาท เมื่อเวลา 9:25 น. ที่ผ่านมา อ้างอิงจาก สมค.ค้าท องแห่ง ประเทศไทย

ทองคำแท่งมีราคารับซื้อในประเท ศอยู่ที่บาทละ 26,450 บาท ข ายออกบาทละ 26,550 บาท ตามประกาศครั้งล่าสุด

สำหรับทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,969.08 บาท ขา ยออกที่ราคา 27,050 บาท ขณะที่ราคาทอ งคำตลาดโลก (Gold Spot) อยู่ที่ 1,783.50 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์

สรุปราคาทองคำ วันที่ 18 มิ.ย. 2564 ประก าศครั้งที่ 1

ทอ งแท่ง

รับซื้ อ บาทละ 26,450 บาท

ขา ยออก บาทละ 26,550 บาท

ทอ งรูปพรรณ

รับซื้ อ บาทละ 25,969.08 บาท

ขา ยออก บาทละ 27,050 บาท