บัตรคนจน เงินคืนค่าน้ำ-ค่าไฟ เข้าวันไหน

ในส่วนของตรงนี้ต้องบอกกว่า สำหรับในส่วนของบัตรสวัสดิการ ในรอบนี้ถือได้ว่า เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยได้หลายคนในตอนนี้จริงๆ ล่าสุด เกาะติดการโอนเงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมกราคม 2565 หลังจากที่ กรมบัญชีกลาง ภายใต้กระทรวงการคลัง ได้จบโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ถือบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ได้อนุมัติจ่ายเพิ่มจำนวน 200 บาท ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 และได้อนุมัติเพิ่มอีก 300 บาท ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 และ ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้โอนเงินเยียวยาให้กับผู้ถือบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.5 ล้านราย ไปแล้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเก่าที่มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ดังนี้

วันที่ 1 มกราคม 2565 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้อสินค้า กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาท/เดือน

กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาท/เดือน

ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย

ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน

ค่าโดยสารรถไฟฟ้า ขสมก./ MRT/ BTS และ ARL 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

วันที่ 18 มกราคม 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

วันที่ 22 มกราคม 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 

เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน ถึงเดือนกันยายน 2565 จาก จำนวน 800 บาทต่อคนต่อเดือน ของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ เป็นจำนวน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศได้อีกด้วย