สินเชื่อพรอมิส ให้ยืม 300,000 อนุมัติไวอายุงานน้อยยืมได้

เชื่อได้ว่าหลังสถานการณ์ที่ทผ่านมาทำหลายๆคนต่างได้รับผลกระทบต่างกันอยบ่างมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่าส่วนต่วหรือในครอบครัวซึ่งในส่วนของสถานการณในตอนนี้ที่กำลังจะกลับมาดีขึ้นอีกครั้งนี้สำหรับผู้ที่กำลังมองหาในส่วนของวงเงินสักก้อน สะดวกรวดเร็วแน่นอนกับสินเชื่อพรอมิส

โดยล่าสุดสินเชื่อพรชอมิส พร้อมอนุมัติ พนักงานรายเดือนที่มีอายุงาน 1เดือนขึ้นไป โดยสัญญาจ้างงาน 6เดือน รายได้ต่อเดือน 8,000 บาท อัตราดอกเบี้ย สูงสุดไม่เกิน 25%

สินเชื่อบุคคลพรอมิส (PROMISE PERSONAL LOAN)

1. ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน checked

2. สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ปิดบัญชี checked

3. ปิดบัญชีก่อนกำหนด ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาใดๆ checked

4. ลูกค้าสามารถรับเงินสดได้ที่สาขาทันทีหลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะสาขาสีลมเท่านั้น) หรือเลือกรับเงินโอนเข้าบัญชีธนาคาร

ข้อมูลสินเชื่อ

วงเงิน

1. วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของรายได้ต่อเดือน ไม่จำกัดจำนวนการมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันการเงินอื่นภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย (จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565)

2. วงเงินอนุมัติสำหรับผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไปอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน วงเงินอนุมัติสูงสุด 300,000 บ

เงื่อนไขการสมัคร

1. อายุ 20-64 ปี

2. มีสัญชาติไทย

3. บุคคลที่มีรายได้ต่อเดือน 8,000 บาท ขึ้นไป (ผู้ที่แสดงหนังสือรับรองเงินเดือนได้)

4. อายุการทำงานปัจจุบัน

5. พนักงานรายเดือน อายุงาน 1 เดือนขึ้นไป

6.  พนักงานรายวัน/สัญญาจ้าง อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

7. มีที่พักอาศัย หรือมีที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย

8. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา (กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของราชการต้องแสดงบัตรข้าราชการประกอบด้วย)

สมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด (ถ้าสมุดบัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวจะต้องใช้ Statement จากธนาคารย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด) ตัวจริงพร้อมสำเนา

หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาบริการสินเชื่อพรอมิสทุกสาขา หรือโทร 1751 หรือที่ https://www.promise.co.th/