เช็กด่วน เปลี่ยนคำสั่ง เงินช่วยนักเรียน 2,000 บ.

สำหรับบ ช่วงนี้ ต้องบอกว่า สำหรับเด็นนักเรียนนั้น ด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่าสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งในส่วนของตรงนี้ไม่ว่าจะเป็น ทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น นักเรียนต่างต้องเรียนรู้ที่บ้าน ยังไงถ้าตามไม่ทัน ผู้ปกครองควรให้ความแนนำ และช่วยเหลือสนับสนุนอีกทางด้วย

เลขาฯกพฐ. มอบหมาย ให้ โรงเรียน เปิดบัญชีรองรับการจัดสรรเงินกู้จากกระทรวงการคลัง จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน เปิดช่องทางจ่ายเงินสด ให้ตรงยังผู้ปกครอง/นักเรียน ทันที

วันที่ 18 ส.ค. 64 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการกพฐ.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่ง ที่จากเดิมให้แต่ละเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบโอนให้ผู้ปกครองนักเรียน เปลี่ยนใหม่เป็น

ให้โรงเรียนรับผิดชอบดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน และเปิดช่องทางจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนผ่านบัญชีผู้ปกครองหรือนักเรียนแทน

ทั้งนี้ผู้ปกครองเช็กกันให้ไว