คนละครึ่ง 4 เล็งขึ้นวงเงินให้มากกว่า 1500

อัพดเดทล่าสุด โครงการคนละครึ่งเฟส 4 ด้าน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า

ขณะนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโครงการคนละครึ่งเฟส 4

โดยนอกจากขยับระยะเวลาการเริ่มโครงการให้เร็วขึ้น จากวันที่ 1 มี.ค .2565 เป็นกลางเดือน ก.พ.2565 แล้ว ยังจะพิจารณาเพิ่มวงเงินมากกว่า 1,500 บาท และขยายระยะเวลาการใช้ออกไปจาก 2 เดือน เป็น 3 หรือ 4 เดือน

โดยการเพิ่มระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของโครงการนั้น จำเป็นต้องเพิ่มวงเงินด้วย เพื่อให้สอดคล้องกัน ส่วนจะเพิ่มวงเงินต่อคนเท่าไหร่ รวมถึงระยะเวลาเท่าใดนั้น ต้องรอผลสรุปของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการคนละครึ่งให้ได้ข้อยุติก่อน คาดว่าจะมีข้อสรุปเร็วๆนี้

สำหรับแนวคิดที่จะเพิ่มทั้งวงเงินการใช้จ่ายและระยะเวลาการใช้จ่าย ก็เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนในยุคสินค้าราคาแพง

ซึ่งโครงการคนละครึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม

วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจฐากราก เพราะฉะนั้นเงินจะมากจะน้อยต้องพิจารณาตามความจำเป็น เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

สำหรับเงื่อนไขการใช้จ่ายนั้น ก็จะเป็นเหมือนโครงการเดิม คือจะต้องใช้จ่ายในสินค้าที่จำเป็น และเน้นให้เศรษฐกิจฐานรากมีความแข็งแรง