ครม.อนุมัติ 54,600 ล้าน เพิ่มวงเงินบัตรคนจน ยิ่งใช้ยิ่งได้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ ต้องติดตามและต้องบอกว่า ในส่วของสถานการณ์ต่างๆที่ผ่านมา ทำให้หลายคนประสบปัญหาต่าง ทั้งนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนั้นถือได้ว่าได้รับในส่วนของผลกระทบกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือครอบครัว ซึ่งสำหรับวินาที่นี้นั้นมาตรการช่วยเหลือของรัฐนั้นช่วยได้เยอะจริง

วันที่ 19 ต.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบวงเงิน 54,600 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.โครงการเพิ่มกำลังสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 3 คนละ 200 บาท ระยะเวลา 2 เดือน หรือเดือนพ.ย.-ธ.ค.64 วงเงิน 8,122 ล้านบาท

2.โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ คนละ 300 บาท ระยะเวลา 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.64) วงเงิน 1,384 ล้านบาท

3.โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 เพิ่มเติม อีกคนละ 1,500 บาท ระยะเวลาโครงการ 2 เดือน (พ.ย.-ธ.ค.64) วงเงิน 42,000 ล้านบาท 4.โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ เป็นการเพิ่มวงเงินจาก 7,000 บาท เป็น 10,000 บาท วงเงิน 3,000 ล้านบาท