วิธีการยืนยันตัวตนผ่านแอป เป๋าตัง คนละครึ่ง เฟส 2 หลังได้ SMS

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่ได้มีการเปิ ดให้ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 2 ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม เวลา 06.00 น . ที่ผ่านมา มีประชาชนเป็นจำนวนมาก ต่างรอคอย SMS ตอบกลับยืนยันผลการลงทะเบียน

ซึ่งมีประชาชนบางกลุ่ม ที่ได้รับ SMS ตอบกลั บมาว่าไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมถึงไม่ผ่าน กระทรวงการคลังจึงออกมาชี้แจง ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำการยืนยันตัวตนอีกครั้ง

สำหรับใครที่มีข้อความ SMS ลงทะเบีย นสำเร็จแล้ว ขั้นตอนต่อมาก็ให้ดาวโหลด แอป เป๋าตัง และให้เข้าไปทำการยืนยันตัวตนผ่านแอป เป๋าตัง อีกครั้ง เพื่อรอใช้งานวันแรก ในวันที่ 1 มกราคม 2564 โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Andriod และ ios

วิธีการยืนยั นตัวตนในแอป เป๋าตัง มีดังนี้

1. เปิดแอพฯ เป๋าตัง ขึ้นมา ให้เลือ กไปที่ G-Wallet

2. ถ้าลงทะเบี ยนสำเร็จแล้ว กดเลือกที่แถบเมนู เข้าใช้งาน G-Wallet

3. กดยอมรับข้อตกลงการให้ข้ อมูล และให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

4. จากนั้นกดเลือกยืนยันตัวตนด้วยบั ตรประชาชน (กรณีที่ยืนยันด้วย Krungthai NEXT ต้องระบุ PIN 6 หลัก แล้วข้ามไปขั้นตอนที่ 6)

5. กดเริ่มถ่ายรูป บัตรประชาชน วางบัต รให้ตรงกับกรอบในกล้อง พร้อมกรอกหมายเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล แล้วกด ยืนยัน

6. กดยืนยันเบอร์มือถือของคุณ เ พื่อรอรับรหัส OTP เมื่อได้รหัสผ่าน sms แล้วก็นำมากรอกลงไปในช่อง แล้วกดยืนยัน OTP อีกครั้ง

7. จากนั้นให้ทำการ สแ กนใบหน้า

8. ถัดมาระบบจะขึ้นข้อคว ามว่า ยืนยันตัวตนสำเร็จ พร้อมแสดงหน้า Home G-Wallet บนจอมือถือ

สำหรับใครที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแ อป เป๋าตัง ได้ สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ตู้ ATM สีเทา รุ่นใหม่ของธนาคาร โดยไม่จำเป็นต้องไปที่สาขา มีวิธีดังนี้

วิธีหาตู้ ATM กรุงไทย สีเทา ที่สามา รถใช้ยืนยันตัวตนได้

1. เปิ ดแอพฯ Google Map พิมพ์ ATM กรุงไทย ยืนยันตัวตน

2. นำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่ านตู้ ATM กรุงไทย

เลือกเ มนู ยืนยันตัวตน (ไม่ต้องใช้บัตร ATM)

ยืนยัน การเป็นเจ้าขอ งบัตรประชาชน

ยินยอมให้ เปิดเผยข้อมูลพิสู จน์ตัวตน

เสียบบัตรประชาชน รอระบบตร วจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่าน

เมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนอ อก และดำเนินการต่อบนแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีใช้เงินคนละครึ่ง เพื่ อชำระเงิน

เพียงเท่านี้ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการลงทะเบียนค นละครึ่ง และยืนยันตัวตนเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม เงินคนละครึ่ง จะสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไปนะคะ