สินเชื่อกรุงไทยใจดี ให้ยืม 100,000 คืนหลักพัน ไม่ต้องมีคนค้ำ

สำหรับในเรื่องผลกระทบในเรื่งของค่าใช้จ่ายในตอนนี้นั้นต้องบอกว่า จากสถานการต่างๆได้รับผลกระทบกันอย่างมาก โดยสำหรับตรงนี้ สินเชื่อกรุงไทยใจดี กรุงไทย Smart Money สินเชื่อส่วนบุคคล ธนาคารกรุงไทย อีกช่องทางตัวเลือกในยามวิกฤติการแพร่ระบาดของ โควิด-19 สายพันธุ์ โอไมครอน ที่น่ากังวลที่สุดในเวลานี้

ซึ่งทำให้ใครหลายคนอาจประสบปัญหาด้านการเงิน เหมาะสำหรับพนักงานเอกชน พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ต้องการเสริมสภาพคล่อง โดยหาก ยืมเงินที่ 50,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 826 บาท หากยืม 100,000 บาท เลือกผ่อนชำระเงินคืน 84 เดือน ก็ผ่อนเพียงเดือนละ 1,653 บาท เท่านั้น

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money มีรายละเอียดดังนี้

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท

ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้ เพียงมีรายได้ 30,000 บาทขึ้นไป

กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

กู้เท่านี้ผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่?

วงเงินที่ต้องการ 50,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน ยอดผ่อนชำระต่อเดือน 826 บาท

วงเงินที่ต้องการ 100,000 บาท ผ่อนชำระสูงสุด 84 เดือน ยอดผ่อนชำระต่อเดือน 1,653 บาท

เงื่อนไข

เอกสารที่ใช้สมัคร “สินเชื่อกรุงไทยใจดี” Smart Money

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

Statement

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ  โทร 0-2111-1111หรือที่เว็ปไซค์ของ ธนาคารกรุงไทย