เช็กด่วน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า เปิดลงทะเบียน ไฟเซอร์ วันนี้

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจ ตรงนี้ต้อบอกว่า เช็กด่วนก่อนสิทธิ์เต็ม เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่า ขอเชิญลงทะเบียนจองคิวนัดฉีด วั ค ซี น ไฟเซอร์ เข็มที่ 1 เฉพาะผู้ ป่ ว ย ของ รพ.เท่านั้น และเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาก่อน

รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า

รับไพเชอร์

โดยมีเงื่อนไขคือ กลุ่มผู้ ป่ ว ย เด็กอายุ 12-18 ปี กลุ่มโรคเรื้อรัง 7 โ ร ค คือ โ ร ค อ้วน โ ร ค ทางเดินหาย ใจ เรื้ อรัง โ ร คหั ว ใ จและหลอด เ ลื อ ด โ ร ค หลอดเ ลื อ ดในส ม อ ง โ ร ค ไต วายเรื้อรัง โ ร ค ม ะ เ ร็ งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ โ ร ค เบาหวาน และกลุ่ม โ ร ค พันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ และภาวะบกพร่องทางระบบ ป ร ะ ส า ท อย่างรุนแรง

รับไพเชอร์

รับไพเชอร์

 

โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนโดยการโทรจองคิวที่ Call Center วั ค ซี นCV-19 หมายเลข 02-4600216 ถึง 9 ได้ตั้งแต่ 19-20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-15.00 น. (จนกว่าคิวจะเต็ม) และเข้ารับ วั ค ซี น ในวันที่ 24 สิงหาคม และ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 -12.00 น

รับไพเชอร์

เช็กเลย

เชิญลงทะเบียน