จับตาทั้งประเทศ บอกเลยพีคมาก ราคาทองวันนี้ 20 มิถุนายน 64

เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากสำหรับราคาท องคำวันนี้ที่ผันผวนลงจุดต่ำ เกินคาดกว่าที่หลายท่านคาดการณ์ไว้ โดยล่ าสุดมีการคาดเดาจากผู้เชียวชาญด้านการชำนาญการตลาด ออกมาวิเคราะห์ราคาทอ งที่มีแนวโน้มขาลง จนน่าตกใจ ดังนี้

น ายบัณฑิต คุณาเรืองโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท อ อโรร่า ดีไซน์ จำกั ด เปิดเผยว่า เดิมบริษัทดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกท องคำและเครื่องประดับมา 47 ปี เดิมใช้ชื่อร้านทอ งซุ่ยเซ่งเฮง ในย่านอุดมสุข ก่อนจะเปลี่ยนชื่อมาเป็นออโรร่า ปัจจุบันมีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 220 สาขา ซึ่ งเป็นการลงทุนของบริษัทเองแล ะเกือบ 95 เปอร์เซนต์ อยู่ในห้างสรรพสินค้ าทำให้ในปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบในช่ว งล็อกดาวน์ตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค. ส่งผ ลให้ไม่สามารถเปิดร้านได้

ทำใ ห้ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับตัวโ ดยหันไปให้ความสำคัญในการข ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้น ทั้งในช่องทางเว็บไซต์ออโรร่า รว มถึงยังเป็นร้านท องร้านแรกที่ข ายผ่านช่องทางมาร์เก็ตเพลส ทั้งช้อปี้และลาซาด้า ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมียอดขา ยในช่ องทางออนไลน์เติบโตถึง 200 เปอร์เซนต์ โ ดยมีสัดส่วนยอดขา ย 4เปอร์เซนต์ ของยอดข ายรวมและทำให้ยอดข ายทั้งปีขอ งบริษัทยังเติบโตได้ในระดับ 8เปอร์เซนต์ หรือมียอขา ย 1.6 หมื่นล้านบาท

ข ณะที่ภาพรวมตลาดค้าทอ งคำในประเทศไทยติดลบประมาณ 10เปอร์เซนต์ หรือมีมูลค่ าตลาด 5 หมื่ นล้านบาท ในขณะที่ภาพรวมตลาดปีนี้รวมถึงแนวโน้มยอดข ายของบริษัทก็ค าดว่าจะติดลบที่ 10 เปอร์เซนต์ เนื่องจากภ าวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว ประกอบกับคนตกงา นมากขึ้น ทำให้กำลังซื้ อชะลอตัว

ส่ วนของแผนการดำเนินง านของบริษัทยังคงเดินหน้าขยายส าขาใหม่เพิ่มอีก 35 สาขา ในปีนี้ และอีก 30 สาขาในปีนหน้า โดยใช้งบลงทุนต่อสาขา 5-7 ล้านบาท และจะขย ายให้ครบ 500 สาขา ภายในปี 2567 นอกจากนี้ในปีนี้บริ ษัทยังเพิ่มช่องทางข ายผ่านเทเ ลมาร์เก็ตติ้ง หรือข ายทางโทรศัพท์ โดยอาศัยฐานลูกค้ าสมาชิกของออโรร่า ซึ่งปัจจุบันมีมากถึง 1 ล้านราย พร้อมเปิดบริการรับส่งท องภายใน 3 ชั่วโมง รวมถึงล่ าสุดบริษัทยังได้ทดลองเปิดร้านของขวัญ ซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ ายท องคำในกลุ่มของขวัญสำหรับให้เป็นของขวัญออในทุกเ ทศกาล เพื่อขยายกลุ่มลูกค้าเ ป้าหมายคนรุ่นใหม่ที่ไม่นิยมใส่เครื่องประดับทอ ง แต่สามารถซื้ อให้เป็นของขวัญในราคาจำหน่ายที่เข้าถึงง่ าย เริ่มต้น 590 บาท

น ายบัณฑิต กล่ าวเสริมวด้วยว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตล าดหลักทรัพย์ภายในไตรมาส 2 ปี 2565 พร้อมว างเป้าหมายยอดข ายปีหน้าที่ 2 หมื่นล้านบาท ส่วนแนวโน้มราคาท องคำประเมินว่าในเร็วๆ นี้ มีโอก าสที่ราคาท องคำแท่งจะปรับลงไปทำจุดต่ำสุดที่บาทละ 22,000 บาท จากปัจจัยของcv-19 ที่ยังแพร่ต่อเนื่อง อีกทั้งเศรษฐกิจสหรัฐที่ยังไม่ฟื้นตัวดี

ใ นขณะเดียวกั นก็มีโอกาสที่ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ ราคาท องคำแท่งจะพลิกกลับไปทุบสถิติสู งสุดที่บาทละ 32,000 บาทหากโ ควิดไม่ลุกล าม และเศรษฐกิจเริ่มฟื้ นตัวดีขึ้น