ทองในมือสั่นรัว หลังพบผันผวนต่อเนื่อง 4 ครั้งรวดในครึ่งวันเช้า

ทำนักลงทุนและผู้เก็งกำไรอกสั่นขวัญหายสำหรับราคาทองวันนี้ 20 กันยายน 64 ที่มีการผันผวนต่อเนื่องในช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยหลังมีประกาศเปิดราคาครั้งแรกของรอบวัน เวลา 09.28 มีการปรับลด 50 บาทเมื่อเทียบกับราคาซื้อขายครั้งเดียวของวันเสาร์ที่ลดต่ำ 100 บาท ขณะที่ราคาของอาทิตย์ที่ผ่านมาปรับลดลงรวมทั้งสิ้น 100 บาทซึ่งทั้งหมดนี้คือราคาทองคำในประเทศชนิด 96.5เปอร์เซนต์

วันจันทร์ที่ 20 กันย ายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 1) ราคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,150 รับซื้ อ บาทละ 27,060.60

ราคาท องแท่ง ข ายออกบาทละ 27,650 รับซื้ อบ าทละ 27,550

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 2 ) ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,200 รับซื้อบาทละ 27,106.08

ราคาทอ งแท่ง ข ายออกบาทละ 27,700 รับซื้ อบ าทละ 27,600

วันจันทร์ที่ 20 กันย ายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 3) ราคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,150 รับซื้ อบ าทละ 27,060.60

ราค าทองแท่ง ขา ยออกบาทละ 27,650 รับซื้ อบ าทละ 27,550

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 (ประกาศครั้งที่ 4) ราคาทองรูปพรรณ ขายออกบาทละ 28,200 รับซื้อบาทละ 27,106.08

รา ค าทองแท่ง ข ายออกบาทละ 27,700 รับซื้ อบา ทละ 27,600

ราค าซื้อขายทองคำในประเทศชนิด 96.5เปอร์เซน วันเสาร์ที่ 18 กันย ายน 2564 (ประกาศครั้งเดียว)

ร าคาทองรูปพรรณ ข ายออกบาทละ 28,200 รับซื้ อบาทละ 27,106.08

ร าคาทองแท่ง ข ายออกบาทละ 27,700 รับซื้ อบาทละ 27,600