ธ.ออมสิน ใจดี ออกสินเชื่อยืมด่วน โอนไวผ่าน PEOPLE CARD สูงสุด 30,000 ไม่ต้องมีคนค้ำ

ในสถานการณ์เศรษฐกิจกำลังอยู่ในช่วงแปลผัน ไม่ว่าจะหยิบจับงานอะไรก็ต้องรอคอย กันทุกอย่าง ทั้งทางโอกาส และทางกรารเงิน จึงทำให้หลายคนเริ่มหันมาหาช่องทางเงินกู้ของหลากหลายธนาคาร ละหนึ่งในนั้นก็คือที่ธนาคารออมสิน ที่พร้อมดูแล ช่วยเหลือคนไทยในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

โดยธนาคารออมสินเปิดสินเชื่อรูปแบบอเนกประสงค์ที่พร้อมให้วงเงิน เพื่อเป็นวงเงินสำรองให้นำไปใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความต้องการวงเงินสูงสุด 30,000 บาท ได้ทุกอาชีพ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ลองชมพร้อมกันเลยจ้า

คุณสมบัติผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ อายุไม่เกิน 60 ปี
 • ต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ มีอายุไม่เกิน 65 ปี
 • ต้องประกอบอาชีพปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี

เอกสารประกอบผู้กู้

 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจ 1 ปี ต้นฉบับ/สำเนาเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน
 • หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่นๆ
 • Statement หรือสำเนาบัญชีธนาคารในนามผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ – เลขที่บัญชี
 • ผู้มีรายได้ประจำ สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
 • พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน ต้นฉบับ/สำเนาสลิปเงินเดือน หรือ ต้นฉบับ/สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน Statement
 • หรือสำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดบัญชีที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชี

วงเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ต่อราย

อัตราดอกเบี้ย

 • ผู้มีรายได้ประจำ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เจ้าของกิจการ วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 25% ต่อปี

ระยะเวลากู้

ระยะเวลากู้เป็นไปตามที่ธนาคารwได้กำหนดไว้

หลักประกัน

ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

วิธีการใช้วงเงินบัตรสินเชื่อเงินสด PEOPLE CARD

 • สามารถใช้วงเงิน สินเชื่อ ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอนุมัติวงเงิน และนำส่งสินเชื่อบัตรกดเงินสด (People Card)
 • ร่วมกับรหัสผ่าน (PIN) ที่ “ธนาคารออมสิน” จัดส่งให้ เพื่อถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ตลอด 24 ชั่วโมง
 • โดยเลือกรายการถอนจากประเภทบัญชี บัตรเครดิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาคารออมสินทุกสาขา Call Center โทร. 1115