ผู้ประกันตนรับสิทธิ เงินสงเคราะห์บุตร 800 บาทต่อเดือน

ถือเป็นอีกข่าวที่ประชาชนเฝ้ารอเนื่องจากช่วยเหลือปากท้องพี่น้องผู้ประกันตนแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งประกาศผู้ประกันตนม. 33 จะได้รับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาทที่บุตรมีอายุไม่เกิน 6 ปีแต่จำเป็นต้องออกจากงานหรือเปลี่ยนงานแล้วกลับมาทำงานใหม่หรือออกจากงานแล้วสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ท่านสามารถยื่นขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกับประกันสังคมได้เพื่อรับเงินสงเคราะห์บุตรต่อไป


ยื่นขอใช้สิทธิรับเงินพิเศษ


เดือนละ 800 เช็กด่วน


ผู้ประกันตน ม.33

สำหรับขั้นตอนและเอกสารที่ใช้มีดังต่อไปนี้

1.หนังสือขอใช้สิทธิบุตรคนเดิมกรณีกลับเข้าเป็นผู้ประกันตน ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.sso.go.th/…/caa997342d75380697d9b2517759591

2.บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

3.สมุดบัญชีธนาคารที่จะใช้รับเงินสงเคราะห์บุตรพร้อมสำเนา (ในกรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร)

4.ยื่นเอกสารดังกล่าวได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สายด่วนประกันสังคม โทร.1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)