สินเชื่อเงินด่วน 50,000 ผ่านแอป SCB ยื่นกู้รู้ผลใน 15 นาที

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อดีๆที่กำลังได้รับความสสนใจกันทั้งประเทสในตอนนี้ ในช่วงสถานการณ์แบบนี้ไม่ว่าใครๆก็ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตั่วหรือครอบครัว ต่างได้รับผลกระทบกันทั้งสิ้น

ซึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน หลายบริษัทหลายกิจการ ถึงขนาดปิดตัวลง ทำให้หลายคนถึงขนาดต้องออกจากงานและกลับไปอยู่ต่างจังหวัด  แม้กระทั้ง เชิงพานิชย์และเกษตรกร ก็ได้รับผลกระทบตามกัน

โดยหลายๆคน ที่กำลังมองหาวงเงินสักก้อนต้องไปหาจากนอกระบบ ที่มีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรม ตรงนี้ดีกว่าแน่นอนถ้าวงเงินก้อนนั้น เป็นของ 1 ใน 16 สถาบันหลักทางด้านการเงินครบวงจรอย่างไทยพานิชย์

สินเชื่อเงินด่วน กู้ด่วนผ่านแอปเงินทันเด้อ ยื่นกู้รู้ผลใน 15 นาที รับเงินใน 24 ชม. สินเชื่อตั้งหลัก สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อตั้งหลัก

สัญชาติไทย อายุ 20-57 ปี

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้จากงานประจำ หรือ อาชีพอิสระ

ต้องการเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพ เปิดร้าน หมุนเวียนธุรกิจ และอื่นๆ

กรุณาศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมของแต่ละผลิตภัณฑ์

ต้องใช้อะไรยื่นกู้บ้าง

ข้อมูลบัตรประชาชน

โทรศัพท์ที่ใช้ลงแอปเงินทันเด้อจะต้องมีแอป SCB EASY และจะต้องเป็นของผู้กู้เท่านั้น

E-Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ได้มากกว่า 1 ธนาคาร

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์สำหรับรับเงินกู้

สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ สามารถเปิดบัญชีและขอใช้บริการแอป SCB EASY ได้ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับใครที่ต้องการกู้ คลิก

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

ดอกเบี้ย 33% ต่อปี

ไม่มีค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสินเชื่อ

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์

อัตราดอกเบี้ย กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อก่อนวันที่ 24 ก.ค. 2563 อัตราดอกเบี้ย(ร้อยละต่อปี) ร้อยละ 35 และไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติสำหรับเงินให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับร้อยละ 36 ต่อปี เมื่อคำนวณดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกัน (Effective rate)

กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป: อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) ร้อยละ 33 และไม่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีปกติสำหรับเงินให้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบการอาชีพภายใต้การกำกับร้อยละ 33 ต่อปี เมื่อคำนวณดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ รวมกัน (Effective rate)

ค่าอากรแสตมป์ กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อก่อนวันที่ 24 ก.ค. 2563

ค่าอากรแสตมป์เรียกเก็บร้อยละ 0.05 ของวงเงินสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท กรณีได้รับผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป ไม่เรียกเก็บค่าอากรแสตมป์