เงื่อนไข กลุ่มที่จะได้รับ 4,000 เปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้แล้ว อย่าลืม

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ หลังจากที่รัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียน เราชนะ ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุดคลังเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ประกันตน ม.33 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง 7 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ในแต่ละวัน

โดยสามารถกดยืนยันตัวตนผ่าน แอป เป๋าตัง ได้ในวันที่ 15-21 มีนาคม 2564

 

คุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์รับเงิน 4,000 บาท จาก โครงการ ม.33 เรารักกัน มีดังนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 และไม่เป็นแรงงานต่างด้าว

3. ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ

4. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5. ผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563

ทั้งนี้ ถึงแม้จะอยู่ใน ประกันสังคม มาตรา 33 และมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข แต่ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นจุดเปลี่ยนที่อาจทำให้ไม่ได้รับสิทธิ คือผู้ที่ เงินฝากรวม ในทุกบัญชีรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563 โดยเงินฝากที่จะนำมานับรวมในเงื่อนไขนี้ คือ

1.เงินฝากกระแสรายวัน

2. เงินฝากออมทรัพย์

3. เงินฝากประจำ

4. บัตรเงินฝาก

5. ใบรับฝากเงิน

6. ผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใด ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน

ขณะเดียวกันยังมีประเภท เงินฝาก ที่ไม่รวมบัญชีลักษณะดังต่อไปนี้ ได้แก่ 1.บัญชีร่วม 2.บัญชีเพื่อ 3.สลากออมทรัพย์ และ 4. เงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศ เท่ากับว่าคนที่เงินในบัญชีเหล่านี้ แม้มีเกิน 500,000 บาทก็ยังมีโอกาสได้รับสิทธิ ม.33 เรารักกัน