เช็กด่วน เตรียมเสนอ ให้เราชนะเพิ่มแทน คนละครึ่ง เฟส 3

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวโซเชียลต่างติดตามและต้องบอกว่า ช่วงเวลาแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ได้รับผลกระทบกันหมดทั้งประเทศ ซึ่งไม่ว่าจะเป็ ค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวัน ตรงนี้ ต้องใช้จ่ายกันทั้งสิ้น

โดยหลังจากสถาณการณ์รอบที่ 2 ที่ผ่านมา มีหลายคน ตกงานเพราะว่าบางกิจการ บางบริษัทนั้นหยุดถาวรแบบกระทันหัน จึงกระทบไปหมดทั้งพ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกร

ซึ่งตรงนี้ ทาง รัฐบาลได้เห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยจึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วย เหลือหลายมาตรการ แต่ว่าในส่วนที่ เพิ่วงช่วยเหลือประชาชนไปนั้นคือ เราชนะนั้นเอง

และซึ่ง ในส่วนของโครงการคนละครึ่ง ที่มีข่ าวออกมาว่า จะมีต่อ เฟส 3ด้าน การ คลั ง เปิดเผยว่า เตรียมหารือ นโย บายกั บรองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่อง รมว.คลัง ขยายมาตรก ารคนละครึ่งเฟ ส 3 ที่มาตรการเฟ ส 1 2 จะครบกำหนดในวันที่ 31 มี.ค.ว่าจะขยายต่อไปเล ยหรือไม่ หรือเป็นช่วงเวล าใดที่ได้สิทธิ์เดิมไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่หรือจะเปิดลงทะเบียนใ หม่ทั้งหมด ให้สิทธิ์กับทุ กคนที่อยากได้

 

สามารถเสนอโครงก ารคนละครึ่งเฟส 3 ได้ ซึ่งหลักการต้องใกล้เคียงกับขอ งเดิม แต่จะดูเวลาที่เหม าะสมว่าจะให้ต่อเนื่องไ ปเลย สำหรับโค รงการคนละครึ่งเฟส 3 ต้องแก้ข้อบกพร่อ งเดิม ที่มีในโครงการเฟส 1 2 และสาเห ตุที่ควรขย ายมาตรการเฟ ส 3 ออกไป

พราะเห็นว่าต้องก ารรักษาแ รงส่งให้เศรษฐกิจฟื้นฟูต่อไปได้เป็นการช่ วยเหลือทุกภาคส่วน ส่วนวงเงิ นที่จะให้เบื้องต้น คาดว่าจะไ ม่ได้ให้ 500 บาท เหมือนเฟส 2 ซึ่งอาจจะน้ อยเกินไป แต่หากจะให้ร ายละ 3,000 3,500 บาท นาน 3 เดือ นก็ต้องดูว่ามีเงิ นเหลือพอหรือไม่นั่นเอง

โดยทั้งนี้ประชาชนต่างบ อกว่า ไม่อยากได้เฟส3เพิ่ม ขอเปลี่ยนเป็ นให้งงบเราชนะเพิ่ มมันจะดีกว่า นั่นเ อง