เพื่อความสดวก เตรียมแจกชุดตรวจ CV-19 ด้วยตนเอง

เป็นอีกเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างให้ความสนใจและออกความคิดเห็นต้องบอกว่า ดีมากครัยท่าน ล่าสุด จากกรณีสถานการณ์ cv ระลอกที่สาม ทำให้มีประชาชนที่สัมผัสเสี่ยงต่ำและเสี่ยงสูง ประสงค์จะตรวจให้ทราบว่า ตนเองติด cv หรือไม่

แต่ด้วยข้อจำกัด ศักยภาพของการตรวจแบบมาตรฐานคือ วิธี RT-PCR ทำได้ประมาณวันละ 80,000 ตัวอย่าง (ได้มาตรฐานสากล) เนื่องจากวิธีเก็บยุ่งยาก การตรวจในห้องปฏิบัติการต้องใช้เวลานาน และมีค่าใช้จ่ายสูง แต่มีความแม่นยำ

เวลาเกิดการร ะ บ า ด อย่างมาก ก็จะไม่สามารถตรวจได้อย่างเพียงพอ รัฐบาลจึงอนุญาตให้ประชาชนซื้อชุดตรวจหา cv ด้วยตนเองที่บ้านได้จากสถานพยาบาล คลินิก และร้านขายยา

จนกระทั่งวันที่ 19 กค.2564 บอร์ด สปสช. ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้เรียกประชุมวาระด่วน เพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญคือ การอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจทดสอบหา cv ด้วยตนเองที่บ้าน (Antigen Test Kit)

มีมติเห็นชอบ ที่จะจัดหาชุดตรวจทดสอบ cv ด้วยตัวเองที่บ้านจำนวน 8.5 ล้านชุด ราคาต้นทุนจัดซื้อ 120 บาทต่อชุด โดยมอบหมายให้เครือข่ายโรงพยาบาลราชวิถี ในฐานะเป็นเครือข่ายหน่วยบริการด้านยาและเวชภัณฑ์ เป็นผู้จัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม

โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพเป็นผู้รับภาระจัดสรรงบประมาณ 1014 ล้านบาท คาดว่าจะมีชุดทดสอบ แจกจ่ายให้กับประชาชนได้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้

การแจกชุดทดสอบดังกล่าว มีความจำเป็นที่จะต้องแจกให้คนละ 3-4 ชุด เนื่องจากว่า ถ้าทดสอบแล้วผลเป็นลบ จำเป็นจะต้องตรวจซ้ำอีกในระยะห่าง 3-5 วัน

ในช่วงระยะฟักตัว 14 วัน อาจจะต้องตรวจซ้ำ 3-4ครั้ง ซึ่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก็มีการแจกชุดตรวจทดสอบด้วยตนเองที่บ้านให้คนละ 5 ชุด

นับเป็นข่าวดีที่ประชาชนจะมีชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน ง่ายต่อการตรวจหา cv และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในช่วงภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำเนื่องจากการแพร่กระจายของ cv