เฮสนั่นทั้งประเทศ วัคซีน ฝีมือคนไทย

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่คนไทยไลายๆคนต่างให้ความสนใจ ต้องบอกว่า คนไทยชาติไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ยังไงจดลิขสิทธิ์เป็นของคนไทยแล้วกัน ผลงานการวิจัยจากอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ที่ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด-19 จากใบพืช ซึ่งล่าสุดนั้นพบว่า สามารถป้องกันเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าได้เป็นอย่างดี และเตรียมที่จะทดลองในมนุษย์ในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ วันนี้ (18 ก.ค.64) วั คซีนป้อ งกันฉฮ-19 -19 จากใบพืชตระกูลย าสูบ สปีชีส์ “N. benthamiana” ผลงานวิจัยจากบริษัท ใบย า ไฟโตฟาร์ม จำกัด ซึ่งผู้คิดค้นนวัตกรรมเป็นอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย ที่กำลังพัฒนาวั คซี นขึ้นในประเทศไทย เพื่อใช้ป้องกันการระบ าดของcvd-19

ภาพจากคลิป ช่อง TNN Online

ภก.กิตตินพ กิตติโรจน์รุจิ เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ และฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ใบย า ไฟโตฟาร์ม จำกัด เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการพัฒนาวั คซี น ว่าปัจจุบันมีการนำวัคซีนดังกล่าวไปทดลองฉี ดในสัตว์ทดลอง 2 ชนิด ได้แก่ หนูขาวและลิง

ภาพจากคลิป ช่อง TNN Online

ซึ่งในขั้นตอนของการทดลองในสัตว์ทดลองนั้นเสร็จสิ้นแล้ว พบว่าผลที่ได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ วัคซีนจากพืชสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองทั้ง 2 ชนิดได้ในปริมาณสูง และพบว่ามีผลข้างเคียงเพียงเล็กน้อย รวมถึงพบว่าวัคซีนเข็มที่ 3 ที่ได้มีการฉีดให้กับลิงนั้นเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับที่สามารถป้องกันเชื้ อไวรั สกลายพั นธุ์ได้ เช่น สายพันธุ์เดลต้า ที่กำลังระบาดในปัจจุบัน

ภาพจากคลิป ช่อง TNN Online

ทั้งนี้ บริษัท ใบย า ไฟโตฟาร์ม จำกัด อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย. เพื่อทำการทดสอบในมนุษย์ ซึ่งในปัจจุบันนั้นได้รับการอนุญาตจาก อย. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการทดสอบในมนุษย์ในช่วงเดือน ก.ย.-ต.ค.2564 นี้

ภาพจากคลิป ช่อง TNN Online

สำหรับวั คซี นต้นแบบชนิดแรก “Baiya SARS–CoV–2 Vax 1” ได้นำไปฉี ดในสัตว์ทดลองและดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะเปิดรับอาสาสมัครในช่วงเดือนกันยายนนี้ ซึ่งหากผลการวิจัยผ่านการทดสอบและขึ้นทะเบียนกับ อย.เรียบร้อย ก็จะสามารถผลิตในรูปแบบของอุตสาหกรรมได้จำนวน 1-5 ล้านโดสต่อเดือน และพร้อมฉี ดให้กับประชาชนได้ในช่วงต้นปีหน้า