ไม่ยากส์แล้ว 3 หมื่น ราคาทองล่าสุดวันนี้

สำหรับ ร าคาท องคำแท่ง-ทอ งคำรูปพรรณในประเทศล่าสุดจากส มาคมค้าท องคำ ความเคลื่อนไหว ราคาทอ งคำในประเทศไทย ทอ งคำ 96.5%  ประกาศครั้งที่ 1 วันที่ 17.07.64 เวลา 09.43 ทอ งคำแท่งลง 150 บ. ทองรูปพรรณรับซื้ อลง 151 บ. ข ายขึ้น 150 บ. ทั้งนี้ปรับขึ้ นจากครั้งสุดท้ายของเมื่อวาน

ทองแท่งรับซื อ บาทละ 27850

ทองแท่งข ายบาทละ 27950

ทองรูปพรรณรับซื้ อ บาทละ 27349

ทองรูปพรรณขา ยบาทละ 28450

สรุปร าคาทองย้อนหลัง

 

ราค าทอ งย้อนหลัง

ราค าทอ  งคำดังกล่าวเป็นร าคาจากสมาคมค้าทอ งคำ ราคาซื้อ-ขายจริงอาจแตกต่างกันในแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ราค าเปลี่ยนแปลงจะเทียบกับราคาเมื่อวาน

5 ข้อควรรู้สำหรับนักลงทุนทองคำมือใหม่

1. การลงทุนในทองคำคืออะไร

2. ตัวแทนจำหน่ายทองคำเพื่อการลงทุน

3. ราค าทองคำและค่าธรรมเนียมการซื้อขาย

4. กำไรหรือผลตอบแทนการลงทุนทองคำได้จากอะไร