ทรงพระเจริญ ในหลวง ตรัส ผมไม่อยากเป็นพระเอก ผมชอบทำงานอยู่เบื้องหลัง-พระพลานามัยสมบูรณ์

เป็นอีกหฟนึ่งเรื่องราวที่คนทั้งประเทศต่างใหฟ้ความสนใจและติดตามตรงนี้ต้องบอกดว่าทรงพระเจริญ พระวชิรญาณโกศล พูดถึงในหลวง ร.10 หลังจากที่พระองค์ โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ เผย ในหลวงทรงมีพระราชหฤทัยสนใจในเรื่องธรรมะ ทรงศึกษาพระไตรปิฎก และทรงนั่งสมาธิทุกวัน วันละ 1-2 ชั่วโมง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เฟซบุ๊ก วาสนา นาน่วม เผยว่า พระวชิรญาณโกศล (คม อภิวโร) วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ซึ่งหลังจากเดินทางกลับจากพระบรมหาราชวัง ได้เล่าให้คณะศิษย์ฟังว่า เมื่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ ให้คณะสงฆ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ประจำวันพระ และทรงนำข้าราชบริพารสวดมนต์ และทรงถวายสังฆทาน พระวชิรญาณโกศล เผย ในหลวง ร.10 ทรงใฝ่ศึกษาในพระธรรม ทรงนั่งสมาธิทุกวัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง

ทั้งนี้ พระวชิรญาณโกศล ได้บรรยายธรรมะเรื่อง การฝึกจิตให้เกิดจิตตานุภาพและวิธีพิจารณารูปนามลงสู่ไตรลักษณ์ และในหลวง ทรงไต่ถามถึงเรื่องประวัติศาสตร์ในทางพระพุทธศาสนา อาทิ ความยากลำบากในการประดิษฐานพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายในประเทศไทย พระวินัยปิฎก ข้อสิกขาบทอันเนื่องด้วยการตัดเย็บย้อมผ้าจีวร สบง สังฆาฏิ บาตร ขาบาตร สลกบาตร ผ้าคลุมบาตร การฉันภัตตาหาร ฯลฯ

พระวชิรญาณโกศล ยังเผยอีกว่า ในหลวง ร.10 ทรงพระกรุณาให้พระวชิรญาณโกศล เข้าเฝ้าฯ ที่วังสวนอัมพร และพระวชิรญาณโกศล ยังเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับอาราธนาให้พำนักในพระบรมหาราชวัง เพื่อบำเพ็ญสมณธรรม ปฏิบัติบูชาถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมาก และถวายงานส่วนพระองค์ต่อเนื่องเป็นเวลา 12 วัน ต่อมาทรงพระกรุณาให้ถวายงานทุกวันพระ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระวชิรญาณโกศล ได้ถวายวิสัชนาเรื่องพระกัมมัฏฐานทั้ง 40 กอง ถวายกุศโลบายวิธีภาวนาพิจารณาขันธ์ห้า สติปัฏฐานสี่

ทั้งนี้ ในหลวง ร.10 ทรงรับสั่งว่า พระองค์ทรงนั่งสมาธิทุกวัน และเมื่อพระแสดงธรรมะ พระองค์ก็น้อมใจพิจารณาธรรม ไม่เผลอเลย และรับรู้ภายในวงจิตตลอดเวลา พระองค์ทรงนั่งสมาธิทุกวัน หากไม่นั่งเหมือนขาดอะไรไป

นอกจากนี้ พระองค์ทรงสวดมนต์จำนวน 38 บทเต็ม ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที หลังจากสวดมนต์เสร็จแล้ว ทรงอาราธนาให้อาตมาภาพนำปฏิบัติกัมมัฏฐานต่ออีกด้วย ทรงนั่งภาวนาคราวละ 1 ชั่วโมง บางครั้งถึง 2 ชั่วโมง เป็นเรื่องปกติ หากพระองค์มีพระราชกรณียกิจ จะทรงนั่งเจริญภาวนานานกว่าปกติ เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดไป

ในหลวง ทรงตรัส พระองค์สนใจทำงานเบื้องหลัง คอยช่วยอย่างเงียบ ๆ

นอกจากนี้ พระวชิรญาณโกศล ทรงถวายพระพรว่า วิธีเดียวที่จะแก้ปัญหาได้ คือต้องทำให้ธรรมะเบิกบานในใจ เมื่อก่อนเป็นสงครามกู้ชาติกู้แผ่นดิน แบบเสียเลือดเสียเนื้อ ตอนนี้เป็นสงครามระหว่างกิเลสกับธรรม กู้ธรรมะกลับคืนมาได้ ทุกอย่างก็ร่มเย็นเป็นสุข ทางรอดมีทางเดียวคือการเดินไปตามทางธรรม” และ ในหลวงทรงรับสั่งว่า ก็สุดแต่ท่านอาจารย์ครับ แต่สำหรับผมไม่เป็นไร ผมไม่อยากเป็นพระเอก ผมชอบทำงานอยู่เบื้องหลัง คอยช่วยเขาอย่างเงียบ ๆ ดีกว่า

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงศึกษาภาษาบาลี ทรงพระราชนิพนธ์ภาษาบาลีพร้อมทั้งคำแปล พระราชทานเป็นคติธรรมนำปฏิบัติแก่ข้าราชบริพาร และคติธรรมกำกับเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน ทรงศึกษาอักษรอริยกะ ทรงศึกษาธรรมะจากพระอาจารย์รูปสำคัญของประเทศ สลับกันเข้ามาถวายงานทุกวัน

ในหลวงยังทรงสนพระทัยในเรื่องต่าง ๆ น้ำ เขื่อน การเกษตร ทำให้วังสวนอัมพรเป็นหลาย ๆ อย่าง นอกจากทรงมีพระราชศรัทธาในพระรัตนตรัยแล้ว พระองค์ยังทรงสนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆ ทรงเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งดิน น้ำ เขื่อน การเกษตร การชลประทาน มาถวายงานและให้ความรู้ข้าราชบริพาร เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานช่วยเหลือราษฎรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทรงติดตามข่าวสถานการณ์บ้านเมือง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือให้ทันท่วงที โดยเฉพาะวิกฤต COVID-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญชะตากรรมร่วมกันในขณะนี้

อาตมาภาพได้พบพระราชาผู้ดูแลทุกอย่าง มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขอยู่ตลอดเวลา คอยทำงานอยู่เบื้องหลังด้วยความรักและห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ ทรงมีพระราชดำริเชิงปรัชญา เรื่องเส้นทางการฟื้นฟูและปฏิรูป “บัวใต้โคลนก้นบึง” ให้สามารถผลิดอกออกใบชูช่อใหม่ ตื่นรู้ เบิกบาน ทำให้บรรยากาศของวังอัมพรในปัจจุบัน เป็นทั้งบ้าน มหาวิทยาลัย ศาลากลาง โรงพยาบาล สถานสงเคราะห์ แปลงทดลอง สนามกีฬา ค่ายฝึกอบรม และวัด ในบางทัศนะเรารักใครชอบใครไม่จำเป็นต้องประกาศให้โลกรู้ แต่สำหรับอาตมามีความเห็นว่า เราต้องช่วยกันให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อปกป้องคนที่เรารัก ยิ่งหากความรักนั้นเป็นความรักชาติรักแผ่นดินด้วยแล้ว เราคงไม่ยอมปล่อยให้ใครมาทำลายเป็นแน่

วาสนา นาน่วม เผย ในหลวง ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงออกกำลังกายด้วยเครื่องฟิตเนส ด้านวาสนา นาน่วม ยังเผยอีกว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ มิได้ทรงประชวรใด ๆ และนอกจากการทรงงานเพื่อติดตามสถานการณ์บ้านเมืองแล้ว พระองค์ยังทรงออกกำลังกายด้วยเครื่องฟิตเนส และสมเด็จพระราชินีฯ ยังทรงกีฬาโดยเฉพาะ บาสเก็ตบอล ทั้งนี้ สมเด็จพระบรมราชินีฯ และ เจ้าคุณพระสินีนาฎฯ และ กรมวังฯ ต่าง ๆ ร่วมสวดมนต์ด้วย ตั้งแต่ 19.30-22.30 น. ของทุกวัน

เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ และทรงศึกษาพระพุทธศาสนา โดย ทรงนั่งภาวนาคราวละ 1-2 ชั่วโมง โดยทรงอาราธนาพระราชาคณะ และพระเถรานุเถระมายัง พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพื่อทรงสนทนาธรรม และถวายความรู้การปฏิบัติธรรมกรรมฐาน เป็นประจำทุกวัน เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ธรรมราชา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง