เช็กด่วน 27 จังหวัด วิกฤตหนัก เอาไม่อยู่แล้ว

วันที่ 21 ก.ย.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์cv-19 19 (ศบค.) เปิดเผยสถานการณ์cv-19 ประจำวัน ว่า วันนี้ประเทศไทยติดใหม่ 10,919 ราย สะสม 1,500,105 ราย หายป่วย 11,694 ราย สะสม 1,352,838 ราย

อยู่ระหว่างการรักษา 131,655 ราย อยู่ใน รพ. 41,908 ราย รพ.สนามและอื่นๆ 89,747 ราย มีอาการหนัก 3,548 ราย และใส่เครื่องช่วยหายใจ 759 ราย

ภาพรวมผู้ติดวันนี้มาจาก 67 จังหวัด รวมกันสูงสุด 5,179 ราย กทม.และปริมณฑล 4,184 ราย 4 จังหวัดภาคใต้ 1,127 ราย เรือนจำ 422 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศมี 7 ราย

ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ลาว ประเทศละ 1 ราย เมียนมา 1 ราย (เข้าช่องทางธรรมชาติ) และมาเลเซีย 4 ราย (เข้าช่องทางธรรมชาติ 1 ราย)

ติดเกิน 100 ราย 27 จังหวัด

ภาพรวมติดเชื้อเกิน 100 รายมี 27 จังหวัด โดย 10 จังหวัดที่ติดสูงสุด ได้แก่ 1.กทม. 2,561 ราย สะสม 348,823 ราย 2.สมุทรปราการ 858 ราย สะสม 102,571 ราย 3.ชลบุรี 629 ราย สะสม 80,685 ราย 4.นราธิวาส 379 ราย สะสม 20,099 ราย 5.ราชบุรี 361 ราย สะสม 26,947 ราย

6.ยะลา 284 ราย สะสม 18,239 ราย 7.นนทบุรี 280 ราย สะสม 51,384 ราย 8.ระยอง 272 ราย สะสม 27,306 ราย 9.สงขลา 267 ราย สะสม 25,867 ราย และ 10.สมุทรสาคร 237 ราย สะสม 86,123 ราย

สำหรับ 17 จังหวัดที่เหลือ ได้แก่ ภูเก็ต 237 ราย , ปราจีนบุรี 215 ราย , นครศรีธรรมราช 210 ราย , ปัตตานี 197 ราย , นครราชสีมา 193 ราย , ขอนแก่น 186 ราย , สระบุรี 178 ราย , จันทบุรี 160 ราย , อุดรธานี 138 ราย , ปทุมธานี 136 ราย ,ชุมพร 134 ราย , สุราษฎร์ธานี 131 ราย , ตาก 131 ราย , ลพบุรี 129 ราย , นครปฐม 112 ราย , กาญจนบุรี 105 ราย และนครสวรรค์ 101 ราย